M
02/06/2020 12:10

Hà Nội cắt giảm ít nhất thêm 5 % chi thường xuyên để dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid -19

(LĐTĐ) Ngày 1/6/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 09 về việc triển khai một số nhiệm vụ tài chính - ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19. Trong đó UBND Thành phố yêu cầu cắt giảm ít nhất thêm 5 % dự toán chi thường xuyên còn lại của 09 tháng cuối năm 2020. UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo UBND Thành phố kết quả cắt giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2020 trước ngày 15/6/2020.

ha noi cat giam it nhat them 5 chi thuong xuyen de danh nguon luc cho cong tac phong chong dich covid 19 Tiếp thu các ý kiến để xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu, đẹp
ha noi cat giam it nhat them 5 chi thuong xuyen de danh nguon luc cho cong tac phong chong dich covid 19 Nỗ lực đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động
ha noi cat giam it nhat them 5 chi thuong xuyen de danh nguon luc cho cong tac phong chong dich covid 19
Hà Nội yêu cầu cải cách hành chính trong công tác quản lý thu NSNN (ảnh minh họa)

Chỉ thị nêu rõ: Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh Covid-19, tăng trưởng quý I năm 2020 của cả nước chỉ đạt 3,82 %, Thành phố đạt 3,72 %. Dự báo trong thời gian tới, nhiều doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành dự toán thu, chi ngân sách được giao.

Để đảm bảo cân đối ngân sách, ứng phó kịp thời với khả năng giảm thu và đáp ứng các nhiệm vụ chi phòng chống dịch bệnh, an sinh xã hội... Thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Ban cán sự đảng UBND Thành phố về cân đối thu, chi ngân sách Thành phố năm 2020 tại Thông báo số 2580-TB/TU ngày 05/5/2020 của Thành ủy Hà Nội, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế Thành phố, Cục Hải quan Thành phố phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chương trình, kế hoạch cải cách hành chính trong công tác quản lý thu NSNN, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu NSNN được Bộ Tài chính và Thành phố giao ở mức cao nhất, phát huy hết dự địa các khoản thu, tăng cường khai thác nguồn thu ngân sách, nhất là các khoản thu từ đất.

Thành phố cũng yêu cầu thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ưu đãi về thuế để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh: gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; miễn - giảm thuế, hoàn thuế ... theo quy 2 định của pháp luật và các chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh theo Nghị định của Chính phủ . Mở rộng và chống xói mòn cơ sở thuế , đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách công tác quản lý thuế như, tăng cường thanh - kiểm tra chống thất thu đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm nhưng không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời vẫn có biện pháp phù hợp không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật;

Cùng với đó cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra chuyên ngành, tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu lớn; khai thác các nguồn thu khác để bù đắp hụt thu ngân sách nhà nước; áp dụng hóa đơn điện tử, trước hết là tại các quận nội đô, các trung tâm thương mại lớn ( phấn đấu đến tháng 9/2020 thực hiện 100 %); tạo điều kiện cho các hoạt động khai báo điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi thương mại gắn với chống gian lận thương mại,

Chỉ thị cũng nêu rõ các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tháo gỡ các vướng mắc về quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng và xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết nếu vượt thẩm quyền.

Trong đó Cục Thuế Thành phố, Sở Tài chính, UBND các quận, huyện, thị xã đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất đến tiến độ thực hiện thu NSNN hàng tháng, hàng quý, đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bản năm 2020 khi chịu ảnh hưởng của dịch Covid - 19; thực hiện các giải pháp khai thác, huy động các nguồn thu trên địa bàn để bù đắp một phần giảm thu khi tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch.

Về chi ngân sách nhà nước

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản các Sở, ban, ngành, Ban quản lý dự án thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư đấy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và năm 2020, cụ thể: Xây dựng phương án triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2020 phù hợp với kịch bản thu ngân sách trên địa bàn Thành phố trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, khó lường.

ha noi cat giam it nhat them 5 chi thuong xuyen de danh nguon luc cho cong tac phong chong dich covid 19
Cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 (Ảnh minh họa)

Tập trung thi công các công trình, dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành, bàn giao trong năm phát huy hiệu quả đầu tư. Đối với các nhóm dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên trong danh mục khởi công mới năm 2020 cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục triển khai thực hiện và khởi công xây dựng công trình.

Ngoài ra các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thiết kế, dự toán, đấu thầu, tập trung triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán ngay khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm. Thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các dự án ngay từ những tháng đầu năm, đảm bảo giải ngân hết số vốn chuyển nguồn của năm 2019 và kế hoạch năm 2020. UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, sắp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên và xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công của địa phương đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản…

Về chi thường xuyên, Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm những công việc chưa thực sự cấp thiết để dành nguồn lực cho công tác phòng chống dịch và thực hiện các chính sách an sinh xã hội; thực hiện cắt giảm ít nhất thêm 5 % dự toán chi thường xuyên còn lại của 09 tháng cuối năm 2020 (ngoài số tiết kiệm 10 % dành nguồn cải cách tiền lương Thành phố giao đầu năm), trong đó: Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách các cấp; thực hiện cắt giảm các khoản kinh phí đi học tập, trao đổi, công tác tại nước ngoài, các khoản chi cho các hoạt động kỷ niệm ngày lễ, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, kinh phí tuyên truyền quảng bá của Thành phố trên phương tiện truyền thông, giảm kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch... rà soát, cắt giảm, giãn, hoãn các dự án cải tạo, chống xuống cấp, kinh phí mua sắm ... chưa thật sự cấp thiết, cấp bách để dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Đối với các khoản kinh phí đã xác định nhiệm vụ và bố trí dự toán nhưng chưa có phương án phân bổ: Các Sở, ban, ngành được giao chủ trì tham mưu các khoản kinh phí điều hành tập trung, chương trình mục tiêu của Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã rà soát tình hình phân bổ kinh phí, dự kiến khả năng thực hiện và phương án phân bổ trong thời gian tới; thực hiện cắt, giảm, giãn, hoãn sang năm sau đối với kinh phí các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách.

UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo UBND Thành phố về kết quả cắt giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2020 trước ngày 15/6/2020, đồng thời gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố .

Cân đối ngân sách do tác động của dịch bệnh Covid - 19

Thực hiện các giải pháp điều hành, cân đối ngân sách do tác động của dịch bệnh Covid- 19, UBND Thành phố yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế Thành phố đánh giá tác động của dịch bệnh Covid - 19 và khả năng thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn, thu ngân sách địa phương và thu ngân sách cấp Thành phố để tham mưu UBND Thành phố phương án điều hành, cân đối ngân sách kịp thời, đúng quy định.

Thực hiện rà soát, tổng hợp trình UBNDThành phố phương án cắt giảm các khoản chi thường xuyên chưa cần thiết để bảo bảo nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19, các nhiệm vụ thường xuyên cấp thiết, các chính sách an sinh xã hội và đảm bảo nguồn cho chủ đầu tư phát triển theo khả năng ngân sách, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Rà soát các nguồn lực của các cấp ngân sách ( dự phòng ngân sách, kết dư ngân sách, nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng, Quỹ Dự trữ Tài chính) để đảm bảo nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn và đảm bảo cân đối ngân sách trong điều kiện giảm thu do tác động của dịch bệnh Covif -19…

Cùng với đó Thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên đánh giá, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020; tham mưu UBND Thành phố điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân, không có khả năng thực hiện hết kế hoạch vốn được giao sang cho các dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn; phấn đấu giải ngân hết số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2019 và vốn của kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và xây dựng phương án cắt giảm kế hoạch đầu tư công năm 2020 phù hợp với khả năng cân đối ngân sách trong trường hợp nguồn thu ngân sách giảm sâu và không đủ nguồn bù đắp. Tham mưu UBND Thành phố sử dụng dự phòng ngân sách Thành phố cho các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển theo đúng quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công.

Với UBND các quận, huyện, thị xã Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường, thị trấn tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong công tác quản lý thuế nói chung và công tác thu hồi nợ thuế nói riêng; phối hợp khai thác tăng thu các khoản thu về đất, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu NSNN được giao ở mức cao nhất. Rà soát, đánh giá cụ thể mức độ ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 và các nghị định của Chính phủ liên quan đến thu ngân sách trên địa bàn, tới thu ngân sách địa phương

Chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid - 19

Với nhiệm vụ triển khai các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid – 19, UBND Thành phố yêu cầu cục Thuế Thành phố triển khai việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất theo Nghị định số 41 / 2020 / NĐ - CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ; hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh xác định số thuế, tiền thuê đất được gia hạn thời hạn nộp và thực hiện thủ tục đề nghị gia hạn; kịp thời đôn đốc tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn sau khi hết thời gian gia hạn theo quy định, hạn chế tối đa việc phát sinh nợ thuế, nợ tiền thuê đất.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố triển khai thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 theo quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã hướng dẫn, triển khai công tác hỗ trợ người dân, các đối tượng chính sách gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng quy định.

UBND Thành phố đề nghị các ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý thu, chi ngân sách.

Thực hiện công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo chi ngân sách nhà nước theo dự toán, tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi và quy định pháp luật. Kịp thời tham mưu UBND Thành phố có biện pháp xử lý nghiêm minh, theo đúng quy định đối với các sai phạm về quản lý ngân sách và tài sản công đã được cơ quan kiểm toán, thanh tra phát hiện.

Trần Vũ

Nguồn :