M
11/03/2021 22:38

Hà Nội: 25 quận, huyện, thị xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 3

(LĐTĐ) 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2020.

Nhà trường, học sinh chủ động kế hoạch ôn tập Học sinh Thủ đô hào hứng trở lại trường, chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch An toàn phòng, chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 1073/QĐ-UBND về việc công nhận các quận, huyện, thị xã của Thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2020.

Hà Nội: 25 quận, huyện, thị xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 3
30/30 quận, huyện, thị xã duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. (Ảnh minh họa)

Theo Quyết định, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận 30 quận, huyện, thị xã của Thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2020.

Trong đó: 30/30 quận, huyện, thị xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 25/30 quận, huyện, thị xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.

Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo - Thường trực Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Thành phố cùng Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã duy trì và nâng cao chất lượng xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

T.P

Nguồn :