M
01/10/2018 10:28

Hà Nội: 2 phương án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI), ông Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Tổ trưởng Tổ soạn thảo Đề án mô hình thí điểm chính quyền đô thị TP Hà Nội cho biết, dự thảo Đề án Thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội đề xuất 2 phương án định hướng thiết kế thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

ha noi 2 phuong an thi diem quan ly theo mo hinh chinh quyen do thi Chính quyền đô thị phải vì người dân
ha noi 2 phuong an thi diem quan ly theo mo hinh chinh quyen do thi Tìm phương án tối ưu cho mô hình chính quyền đô thị
ha noi 2 phuong an thi diem quan ly theo mo hinh chinh quyen do thi Quyết tâm đổi mới chính quyền đô thị ở các quận, thị xã của TP Hà Nội

Cụ thể, Đề án nghiên cứu, đề xuất các nội dung thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội (đô thị đặc biệt), trong đó tập trung quản lý theo mô hình chính quyền tại khu vực đô thị (quận, thị xã, phường) của TP Hà Nội và tiếp tục đổi mới, củng cố chính quyền nông thôn (huyện, xã, thị trấn) theo Kết luận số 22-KL/TƯ ngày 7/11/2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020.

ha noi 2 phuong an thi diem quan ly theo mo hinh chinh quyen do thi
Ông Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy báo cáo tại hội nghị.

Đề án xác định 5 nguyên tắc, trong đó bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền đô thị; bảo đảm phát huy quyền dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện của nhân dân trong việc tham gia quản lý nhà nước trên địa bàn đô thị, xây dựng chính quyền đô thị thực sự là của dân, do dân, vì dân.

Tổ chức thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị phải bảo đảm tính tập trung, thống nhất, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt, có hiệu lực, hiệu quả cao. Quá trình tổ chức thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội phải bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của Thủ đô và có bước đi, lộ trình phù hợp...

Dự thảo Đề án Thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội đề xuất 2 phương án định hướng thiết kế thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Phương án 1: Xây dựng mô hình tổ chức hai cấp chính quyền (cấp thành phố và cấp quận, huyện, thị xã); một cấp hành chính (tại xã, phường, thị trấn). Phương án 2: Xây dựng mô hình tổ chức một cấp chính quyền (thành phố), 1 cấp hành chính (quận, huyện, thị xã) và 1 cơ quan hành chính đại diện (xã, phường, thị trấn).

ha noi 2 phuong an thi diem quan ly theo mo hinh chinh quyen do thi
Toàn cảnh hội nghị.

Dự thảo Đề án đã phân tích chi tiết đặc điểm, ưu điểm, nhược điểm của từng phương án. Cả 2 phương án đều được đề xuất trên cơ sở lý luận về tổ chức chính quyền đô thị, thực tiễn tổ chức chính quyền TP Hà Nội hiện nay, cũng như bối cảnh, vị trí, vai trò và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến năm 2030. Nội dung của 2 phương án không mâu thuẫn nhau, chỉ khác nhau về mức độ cải cách, đổi mới đối với chính quyền các cấp của TP Hà Nội từng bước, theo lộ trình, đặc biệt là cấp huyện và cấp xã.

Trong 2 phương án, Tổ soạn thảo đề nghị thời điểm hiện nay, việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị của TP Hà Nội theo phương án 1. Lựa chọn này được cho là phù hợp với việc cải cách, đổi mới đồng bộ nhưng có bước đi thận trọng, tránh xáo trộn; đặc điểm, đối tượng quản lý và sự tương thích của hệ thống chính trị của TP Hà Nội theo lộ trình cải cách tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn với đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng.

Trần Vũ - Nguyễn Công

Nguồn :