Hoạt động Ủy ban kiểm tra các cấp công đoàn Thủ đô:

Góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

(LĐTĐ) Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp và thiết thực, làm tốt công tác giám sát, tham mưu đề xuất với BTV, BCH  trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn (CĐ), góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Đó là một trong số những mục tiêu hoạt động của Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp CĐ Thủ đô năm 2019.
gop phan xay dung to chuc cong doan vung manh Vị thế của tổ chức Công đoàn được khẳng định
gop phan xay dung to chuc cong doan vung manh Hoàn thành tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018
gop phan xay dung to chuc cong doan vung manh Xứng đáng là chỗ dựa không thể thiếu của người lao động

Phát huy tốt vai trò của “cơ quan giám sát”

Nói đến vai trò, nhiệm vụ của UBKT các cấp CĐ Thủ đô, trước hết phải kể đến nhiệm vụ giúp Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) CĐ kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ CĐ Việt Nam; kiểm tra, giám sát CĐ cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định của tổ chức CĐ.

gop phan xay dung to chuc cong doan vung manh
Một cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam do LĐLĐ huyện Phúc Thọ tiến hành.

Với nhiệm vụ này, năm 2018, UBKT các cấp CĐ Thủ đô đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐ Việt Nam được 6.032 cuộc tăng so với năm trước 11% . Cùng đó, UBKT các cấp CĐ Thành phố đã tổ chức giám sát hoạt động của BCH, BTV đồng cấp, giám sát CĐ cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ của tổ chức CĐ 1.014 cuộc.

Ông Lương Quang Thành, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, điều đáng phấn khởi là qua kiểm tra cho thấy, CĐ các cấp đã chấp hành nghiêm Điều lệ CĐ Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết, các quy định của công đoàn cấp trên và cấp mình.

Cụ thể, năm 2018, các cấp CĐ Thành phố đã, tổ chức thành công Đại hội, hội nghị CĐ các cấp từ cơ sở đến thành phố và sau Đại hội đã tập trung xây dựng quy chế hoạt động của BCH, UBKT; xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được liên tục đổi mới, khuyến khích những mô hình mới và cách làm hay, hướng về cơ sở.

Các phong trào thi đua yêu nước được phát triển rộng khắp, công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ CĐ được đẩy mạnh; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được triển khai đồng bộ. Công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS được chú trọng.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp CĐ quan tâm, chỉ đạo CĐCS chủ động tham gia với chính quyền đồng cấp thực hiện Nghị định 60/NĐ-CP của Chính phủ. Đặc biệt, các đơn vị đã tích cực phối hợp với cơ quan BHXH, Tòa án nhân dân cùng cấp để chuẩn bị cũng như hoàn thiện các hồ sơ tài liệu khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng BHXH.

Ngoài ra, các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị đối tác, doanh nghiệp để thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ. Việc triển khai thu kinh phí công đoàn 2% vào tài khoản CĐ Việt Nam qua ngân hàng Vietinbank được các cấp CĐ triển khai rộng rãi.

“Mặc dù hoạt động của các cấp CĐ Thủ đô vẫn còn có nơi, có lúc bộc lộ những tồn tại hạn chế nhưng điều quan trọng là UBKT CĐ các cấp khi kiểm tra đều có kết luận bằng văn bản, đánh giá những ưu, khuyết điểm của từng nội dung kiểm tra; đồng thời, kiến nghị đối với đơn vị có biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện Điều lệ CĐ Việt Nam”- ông Lương Quang Thành khẳng định.

Địa chỉ tin cậy của người lao động

Không chỉ là cơ quan giám sát hiệu quả, UBKT các cấp CĐ Thành phố còn phát huy tốt vai trò là địa chỉ tin cậy để người lao động tìm đến khi có những vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động. Nói về chức năng này, ông Lương Quang Thành cho biết: " Năm qua, UBKT các cấp CĐ thực hiện tốt việc tham mưu giúp BCH, BTV tiếp người lao động, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, phân loại đơn, mở sổ ghi chép, theo dõi chi tiết đơn thư, mời người có đơn đến làm việc làm rõ nội dung đơn, thực hiện ghi biên bản làm việc với người có đơn, đặt lịch làm việc với CĐCS, làm việc với người sử dụng lao động để giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam".

Theo đó, năm 2018, UBKT các cấp CĐ Thủ đô đã tiếp 160 lượt người lao động đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận tổng số 131 đơn của cán bộ, đoàn viên và NLĐ giảm hơn so với năm 2017 (Khiếu nại, kiến nghị, phản ánh có 116 đơn, tố cáo có 15 đơn). Ông Lương Quang Thành cho biết, sau khi nhận đơn, UBKT Công đoàn đã nghiên cứu, phân loại.

Đối với các đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của CĐ đã được UBKT tham mưu giải quyết dứt điểm theo đúng quy trình, quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Quyết định 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014, quy định về CĐ giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tổ cáo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, không có đơn thư tồn đọng, vượt cấp.

Đối với những đơn thư thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước và các tổ chức khác, UBKT CĐ đã xem xét, xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật như: Chuyển đơn, hướng dẫn CNVCLĐ gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Với những đơn có nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đã được các cấp CĐ tham gia với các cơ quan Nhà nước và tổ chức khác để giải quyết.

Kết quả, năm 2018, UBKT các cấp CĐ Thủ đô đã tham gia giải quyết được 108 đơn, bảo vệ 25 người được trở lại làm việc, 04 người được hạ mức kỷ luật, 147 người được giải quyết về tiền lương, 8 người được giải quyết quyền lợi về trợ cấp thôi việc, 79 người được giải quyết về quyền lợi BHXH, 64 người được giải quyết về quyền lợi BHYT, 32 người được giải quyết về quyền lợi BHTN.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác UBKT

Ngoài thực hiện những nhiệm vụ chủ chốt, năm qua, UBKT các cấp công đoàn Thủ đô còn thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho cán bộ CĐ v.v...

Tuy nhiên, LĐLĐ Thành phố cũng thẳng thắn chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động UBKT các cấp CĐ Thủ đô trong năm qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một số UBKT CĐCS hoạt động chưa hiệu quả; năng lực của một bộ phận cán bộ làm công tác kiểm tra còn hạn chế; chất lượng một số cuộc kiểm tra ở các đơn vị chưa cao; chế độ thông tin, báo cáo hoạt động UBKT của một số CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở chưa kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 do LĐLĐ Thành phố tổ chức mới đây, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố yêu cầu năm 2019, UBKT các cấp CĐ Thủ đô tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại của năm 2018; xây dựng chương trình, kế hoạch xác định những nhiệm vụ trọng tâm, tìm giải pháp thực hiện thắng lợi công tác kiểm tra CĐ năm 2019.

Trong đó, UBKT các cấp CĐ Thủ đô cần xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra đặc biệt là công tác giám sát chuyên đề năm 2019 theo quy định mới của Điều lệ CĐ Việt Nam; tập trung tham mưu cho BCH, BTV việc kiểm tra Chấp hành Điều lệ CĐ Việt Nam; kiểm tra tài chính, tài sản CĐ; tăng cường kiểm tra đồng cấp ở các cấp CĐ Thủ đô. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện uốn nắn, xử lý các sai phạm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ của UBKT CĐ các cấp Thành phố góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của LĐLĐ Thành phố năm 2019.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải Grammy 2022 ấn định thời gian, địa điểm mới

Giải Grammy 2022 ấn định thời gian, địa điểm mới

Lễ trao giải Grammy 2022 sẽ được tổ chức tại MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas vào ngày 3/4 tới. Trevor Noah sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò ...
“Bắt mạch” thị trường bất động sản cận Tết Nguyên đán 2022

“Bắt mạch” thị trường bất động sản cận Tết Nguyên đán 2022

Chia sẻ với PV, nhiều môi giới khẳng định, càng sát Tết Nguyên đán, lượng giao dịch càng ít đi. Ngược lại, lượng cung ở nhiều phân khúc bất động ...
Microsoft sắp ra mắt smartphone 3 màn hình?

Microsoft sắp ra mắt smartphone 3 màn hình?

Mới đây, Microsoft đã tiết lộ bằng sáng chế mô tả 1 chiếc smartphone sở hữu 3 màn hình riêng biệt và được nối với nhau bằng hệ thống bản ...
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty AstraZeneca Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty AstraZeneca Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 19/01, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty AstraZeneca Việt Nam và các thị trường châu Á ...
Cần cơ chế, chính sách để phát huy các giá trị văn hóa của quận Hoàn Kiếm

Cần cơ chế, chính sách để phát huy các giá trị văn hóa của quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Chiều 19/1, tại quận Hoàn Kiếm, Tổ công tác xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm ...
Hà Nội: Thực hiện tốt các mục tiêu về an sinh xã hội

Hà Nội: Thực hiện tốt các mục tiêu về an sinh xã hội

(LĐTĐ) Năm 2021, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề, toàn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Hà Nội ...
Hà Tĩnh: Trao 1.457 suất quà Tết cho người nghèo

Hà Tĩnh: Trao 1.457 suất quà Tết cho người nghèo

(LĐTĐ) Chiều 19/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Can Lộc đã trao 1.457 suất quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn ...

Tin khác

Hà Tĩnh: Trao 1.457 suất quà Tết cho người nghèo

Hà Tĩnh: Trao 1.457 suất quà Tết cho người nghèo

(LĐTĐ) Chiều 19/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Can Lộc đã trao 1.457 suất quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn tại các chương trình “Xuân yêu thương” và “Tết sum vầy - Xuân bình an”.
Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân bình an” dành cho đoàn viên, người lao động huyện Mỹ Đức

Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân bình an” dành cho đoàn viên, người lao động huyện Mỹ Đức

(LĐTĐ) Sáng 19/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” Nhâm Dần năm 2022; trao quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
LĐLĐ huyện Đan Phượng thăm, tặng quà các đối tượng khó khăn trên địa bàn

LĐLĐ huyện Đan Phượng thăm, tặng quà các đối tượng khó khăn trên địa bàn

(LĐTĐ) Ngày 18/01, LĐLĐ huyện Đan Phượng phối hợp với Công ty Cổ phần thực phẩm Richy miền Bắc thăm và tặng 50 suất quà cho các đối tượng khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Phát động phong trào thi đua gắn với chăm lo đời sống, chế độ chính sách cho người lao động

Phát động phong trào thi đua gắn với chăm lo đời sống, chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2022.
Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động

Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động

(LĐTĐ) Sáng 18/1, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) năm 2021; phát động phong trào thi đua năm 2022 và Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân bình an" năm 2022. Tới dự có Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến.
Tết đến sớm với người lao động huyện Thường Tín

Tết đến sớm với người lao động huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Những ngày qua, các cấp Công đoàn huyện Thường Tín, Hà Nội, đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022 nhằm sẻ chia khó khăn, mang lại không khí Tết sớm an vui, rộn ràng cho đoàn viên, người lao động…
Trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động huyện Ứng Hòa

Trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động huyện Ứng Hòa

(LĐTĐ) Sáng 18/1, tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương (huyện Ứng Hòa), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và LĐLĐ huyện Ứng Hòa đã trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng đã đến dự và động viên.
Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Ngay từ đầu năm, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đón nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2021

Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đón nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2021

(LĐTĐ) Với những kết quả đạt được trong phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã vinh dự được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc.
Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên chức lao động huyện Mê Linh

Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên chức lao động huyện Mê Linh

(LĐTĐ) Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn huyện Mê Linh năm 2021, thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2022.
Xem thêm
Phiên bản di động