M
31/01/2021 13:59

Góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp

(LĐTĐ) Cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô và các cấp, ngành, quận, huyện, tổ chức Công đoàn cũng không ngừng sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động để đạt hiệu quả cao nhất góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp. Chào năm Tân Sửu, báo Lao động Thủ đô xin được lược trích ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về những phương hướng, nhiệm vụ trong năm mới.

Tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh Ngày càng khẳng định, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Đặng Thị Phương Hoa:

Đẩy mạnh thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021

Góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Đặng Thị Phương Hoa.

Năm 2021, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm của Thủ đô và đất nước, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Năm 2021 là năm Việt Nam tiếp tục thực hiện các hiệp định tự do thế hệ mới, năm có thể dịch Covid-19 còn ảnh hưởng nặng nề, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo 100% Công đoàn cấp trên cơ sở và trên 90% Công đoàn cơ sở tổ chức phát động thi đua đầu năm; phát động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô”, đăng ký các công trình sản phẩm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2021…

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03/TLĐ ngày 18/8/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động gắn với phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”. Tổ chức biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động Thủ đô tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Để phong trào thi đua được tổ chức thiết thực, hiệu quả, Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các cấp công đoàn đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua cho phù hợp với từng loại hình cơ sở, ngành nghề, sát thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của cơ sở, ngành, địa phương và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Đồng thời làm tốt công tác sơ kết thi đua, biểu dương khen thưởng, nhân điển hình những tập thể, cá nhân tiêu biểu, chú trọng thi đua khen thưởng đối tượng công nhân trực tiếp sản xuất.

Phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới chỉ đạo, điều hành, nội dung và phương thức hoạt động, công nhân, viên chức, lao động, tổ chức Công đoàn Thủ đô quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết, chương trình công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội năm 2021.

----------------------------------------------

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Ngô Văn Tuyến:

Tạo đột phá mới trong phát triển đoàn viên

Xác định vai trò của công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là một trong những yếu tố then chốt của Công đoàn Thủ đô năm 2021. Để làm tốt nhiệm vụ này, các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa phương thức phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Ngô Văn Tuyến

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng quy chế hoạt động và phân công cụ thể cho từng thành viên, đồng thời tổ chức khảo sát, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở cho từng Công đoàn cấp trên cơ sở.

Trong quá trình triển khai công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất đối với chủ sử dụng lao động và người lao động về thành lập tổ chức Công đoàn; tập trung rà soát, ưu tiên lấy địa bàn có các khu công nghiệp và chế xuất, cụm, điểm công nghiệp, những quận, huyện có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế tư nhân làm trọng tâm, trọng điểm để thực hiện công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; tăng cường tính chủ động, dân chủ trong quá trình vận động, thành lập Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp nhằm giảm bớt sự can thiệp và phụ thuộc từ phía chủ sử dụng lao động.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo cho người lao động như: Tăng cường tổ chức hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền các cấp, người sử dụng lao động với đoàn viên Công đoàn, người lao động nhằm nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng, giải quyết những kiến nghị, những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên và người lao động; chú trọng nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể…

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đã xây dựng và duy trì hoạt động của các “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”, “Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân”; phát hành miễn phí báo Lao động Thủ đô đến công nhân lao động; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết...

Các hoạt động đó đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, củng cố niềm tin của người lao động vào tổ chức Công đoàn, từ đó ngày càng nhiều người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn.

----------------------------------------------

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Bá Vĩnh:

Đẩy mạnh hơn ứng dụng công nghệ thông tin

Góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Bá Vĩnh

Trong một xã hội hiện đại, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và cải cách hành chính sẽ giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị nâng cao năng lực quản lý, làm cho công tác quản lý điều hành ngày càng hiệu quả hơn. Không nằm ngoài xu thế đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng rất quan trọng để giúp các cấp Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, thời gian qua, hầu hết các đơn vị đều có sự quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn, chủ động trang bị và nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ học tập, nâng cao trình độ sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc của đơn vị.

Các đơn vị đã trang bị đầy đủ máy tính cho các cán bộ làm việc; hầu hết các đơn vị đều đã có kết nối mạng Internet; phân công cán bộ hàng ngày theo dõi, gửi nhận thông tin qua hệ thống trang web Liên đoàn Lao động Thành phố, đồng thời cử cán bộ tham gia viết tin bài cho trang web Liên đoàn lao động Thành phố.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành đã góp phần đơn giản hoá, giảm thiểu các quy trình công việc đang được tiến hành theo phương pháp thủ công bằng việc xây dựng và đưa vào sử dụng các phần mềm ứng dụng được xử lý qua mạng Internet. Định kỳ 2 năm một lần, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng tổ chức Hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn” nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn.

Bên cạnh những hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành thì việc ứng dụng công nghệ thông tin còn giúp cho các cán bộ công đoàn có thêm được cách thức tiếp cận mới trong việc nắm bắt tư tưởng dư luận công nhân viên chức lao động.

Trong thời gian tới, các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục tăng cường đào tạo về công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ công đoàn tự học tập bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về tin học, hoặc tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức tin học tại đơn vị để trang bị những kiến thức cần thiết phục vụ tác nghiệp của đơn vị, hướng tới ngày càng thực hiện tốt hơn công tác chuyên môn, cũng như cải cách hành chính trong hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

----------------------------------------------

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Chính Hữu:

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ mạnh

Đổi mới mạnh mẽ về nhận thức, tư duy, kỹ năng và bản lĩnh chính trị của cán bộ công đoàn các cấp là điều kiện tiên quyết, nhiệm vụ sống còn để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Chính vì vậy, thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Chính Hữu

Với những nỗ lực vượt bậc, hàng năm, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô đều đạt hiệu quả tốt. Riêng năm 2020, Liên đoàn Lao động Thành phố đã phân bổ và ban hành quyết định mở 35 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn, kỹ năng làm việc cho cán bộ Công đoàn với 3.700 học viên từ nguồn kinh phí của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức 03 lớp tập huấn, triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và Hướng dẫn thi hành Điều lệ cho cán bộ Công đoàn chuyên trách toàn thành phố và cán bộ các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố, tổng số có 490 học viên tham dự. Các cấp Công đoàn thành phố đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 1.479 cán bộ chuyên trách, cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở và 12.750 lượt cán bộ công đoàn cơ sở…

Phát huy những kết quả đã đạt được và nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đặt ra trong Chương trình hành động số 02 thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thủ đô về “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới”, trong thời gian tới Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn hướng theo chức danh cán bộ, gắn lý thuyết với thực hành, bổ sung các kỹ năng xử lý những tình huống nảy sinh trong thực tiễn, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Công tác đào tạo bồi dưỡng sẽ tập trung cập nhật kiến thức mới, nâng cao kiến thức quản lý cho cán bộ công đoàn; kiến thức về chính sách, pháp luật lao động; kỹ năng hoạt động, nhất là kỹ năng đàm phán, thương lượng với người sử dụng lao động; kiến thức về tổ chức đối thoại, giải quyết tranh chấp lao động... nâng cao năng lực, bản lĩnh đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động.

Đặc biệt, Công đoàn các cấp sẽ tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận, kỹ năng mềm cho cán bộ công đoàn cơ sở. Đây là đối tượng hết sức quan trọng, trực tiếp đại diện, sát gần nhất với đoàn viên, người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

----------------------------------------------

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng:

Khó khăn gấp đôi thì cố gắng gấp ba

Góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng

Năm 2020, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có việc làm, đời sống của người lao động và hoạt động Công đoàn. Cùng với hệ thống chính trị cả nước, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tập trung cho công tác tham gia phòng, chống dịch và tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Có thể nói, Liên đoàn Lao động Thành phố đã tham gia rất sớm và tích cực trong công tác này, như ban hành quyết định về việc hỗ trợ, thăm hỏi đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch từ nguồn tài chính công đoàn và các nguồn huy động xã hội khác, ban hành các văn bản chỉ đạo về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19,...

Cùng với đó, các cấp Công đoàn đã vận động, phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhiều hình thức đồng hành cùng người lao động như: Lắp đặt cây ATM gạo, bán hàng giảm giá, phiên chợ 0 đồng; vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ, điện, nước sinh hoạt cho đoàn viên, người lao động…

Từ những hoạt động thiết thực đó, tổ chức Công đoàn Thủ đô và công nhân, viên chức, người lao động cả nước đã cùng hệ thống chính trị bước đầu kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, tiếp tục bước vào giai đoạn để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước. Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường, hơn lúc nào hết, trong lúc này, Liên đoàn Lao động Thành phố kêu gọi sự đoàn kết, chia sẻ giữa người sử dụng lao động và người lao động để cùng nhau vượt qua với tinh thần khó khăn gấp đôi thì cố gắng gấp ba.

Bước sang năm mới 2021, các cấp Công đoàn Thủ đô cần đổi mới về tư duy, hoạt động trong công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ theo hướng thường xuyên, toàn diện, kịp thời, hướng tới số đông, tạo điểm khác biệt về quyền được thụ hưởng của người lao động là đoàn viên công đoàn, để thu hút, tập hợp, giữ chân đoàn viên, người lao động. Trong đó, nội dung, hình thức về hoạt động này cần phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, đơn vị.

Song song với đó, đẩy mạnh, đảm bảo tính thực chất, hiệu quả của Chương trình Phúc lợi đoàn viên Công đoàn, Tết Sum vầy, Mái ấm Công đoàn; nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Xã hội, Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình..., trước hết là các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên có nhiều đóng góp cho tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp, người lao động sản xuất trực tiếp…

Nhóm phóng viên

Nguồn :