M
29/04/2020 07:49

Giới thiệu, quảng bá hoạt động vì người lao động của các cấp Công đoàn

Giới thiệu, quảng bá mạnh mẽ hoạt động thiết thực vì người lao động của các cấp Công đoàn Thủ đô, nhất là hoạt hoạt động ở công đoàn cơ sở xuất phát từ nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động nhằm khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn là mục đích của Kế hoạch Truyền thông Công đoàn Thủ đô năm 2020.    

gioi thieu quang ba hoat dong vi nguoi lao dong cua cac cap cong doan Dồn tâm huyết, hành động vì người lao động
gioi thieu quang ba hoat dong vi nguoi lao dong cua cac cap cong doan Bước tiến quan trọng vì người lao động
gioi thieu quang ba hoat dong vi nguoi lao dong cua cac cap cong doan Đổi mới, sáng tạo vì người lao động và sự phát triển bền vững của đất nước

Mới đây, Liên đoàn Lao động Thành phố đã xây dựng, ban hành kế hoạch số 21/KH-LĐLĐ về công tác truyền thông Công đoàn Thủ đô năm 2020. Theo đó, Kế hoạch xác định mục đích công tác truyền thông Công đoàn Thủ đô năm 2020 là nhằm giới thiệu, quảng bá mạnh mẽ hoạt động thiết thực vì người lao động của các cấp Công đoàn Thủ đô, nhất là hoạt hoạt động ở công đoàn cơ sở xuất phát từ nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động nhằm khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thông qua công tác truyền thông Công đoàn nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, gắn bó của đoàn viên, người lao động với Công đoàn Việt Nam trước bối cảnh Bộ Luật Lao động năm 2019 chuẩn bị có hiệu lực thi hành vào năm 2021; thúc đẩy phong trào thi đua nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu của đoàn viên, người lao động.

Liên đoàn Lao động Thành phố xác định công tác truyền thông Công đoàn năm 2020 tập trung vào 4 nội dung. Trong đó, nội dung chuyên sâu gồm: truyền thông về vai trò chủ động của công đoàn cơ sở trong tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; vai trò tích cực của công đoàn trong giải quyết những vấn đề công nhân, lao động quan tâm; truyền thông về quan điểm của tổ chức Công đoàn trong tham gia xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xây dựng trình dự án sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn; tham gia xây dựng và triển khai các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động (sửa đổi); truyền thông về vai trò của tổ chức Công đoàn trong Hội đồng Tiền lương quốc gia về lương tối thiểu vùng năm 2021 (tập trung vào truyền thông các kết quả nghiên cứu, khảo sát về mức sống, thu nhập của người lao động tạo điều kiện cho việc đàm phán, thương lượng tiền lương cho người lao động)…

gioi thieu quang ba hoat dong vi nguoi lao dong cua cac cap cong doan
Công nhân khu công nghiêp và chế xuất Hà Nội tìm hiểu thông tin về phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn Thủ đô qua báo Lao động Thủ đô. Ảnh minh họa

Cùng với các nội dung truyền thông chuyên sâu, công tác truyền thông công đoàn Thủ đô còn tập trung ở các nội dung thông tin thường xuyên, liên tục như tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Bộ luật Lao động (sửa đổi); đề xuất của đoàn viên công đoàn về nội dung, thực hiện nhiệm vụ và giám sát đối với hoạt động công đoàn cơ sở và Ban chấp hành công đoàn cơ sở; hoạt động của các cấp Công đoàn tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid- 19, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người lao động.

Ngoài ra, công tác truyền thông công đoàn Thủ đô còn hướng tới tổ chức các sự kiện truyền thông; truyền thông về gương người tốt – việc tốt trong tổ chức công đoàn…

Về hình thức và phương tiện truyền thông, Liên đoàn Lao động Thành phố xác định đẩy mạnh truyền thông trên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài hệ thống Công đoàn. Trong đó, báo Lao động Thù đô được yêu cầu dành ít nhất 20% nội dung tin, bài trên mỗi ấn phẩm chính để tuyên truyền, phản ánh về phong trào công nhân, hoạt động công đoàn cả nước nói chung và các cấp Công đoàn Thủ đô nói riêng.

Trang web Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội được chỉ đạo tăng cường các bài viết chuyên sâu trong công tác chỉ đạo, điều hành của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; tin, bài hoạt động của các cấp công đoàn Thủ đô.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động Thành phố chủ trương tăng cường truyền thông hoạt động Công đoàn Thủ đô trên mạng xã hội như trang Facebook Công đoàn Hà Nội và các trang Facebook của Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành; Công đoàn cấp trên cơ sở…

Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô hàng ngày cập nhật, phổ biến thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hoạt động công đoàn, nhất là chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của người lao động trên trang mạng xã hội; chia sẻ, dẫn link để tăng hiệu ứng các bài viết có chất lượng về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trên các báo điện tử; đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội (bài viết, video, ảnh, đồ họa thông tin Infographic…), tuyên truyền, phổ biến, giải đáp, tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động….

Nguồn :