M
28/02/2021 11:02

Giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

(LĐTĐ) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã tổ chức hội nghị để thông báo tới các cơ quan, đơn vị về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2021 - 2026 Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có người được phân bổ, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã được nhận thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về việc phân bổ, số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên khóa 20, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: HH)

Đồng thời nghe hướng dẫn về việc tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử. Theo đó, có 32 cơ quan, đơn vị có người được phân bổ, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Chậm nhất 17h ngày 14/3, biên bản giới thiệu và danh sách trích ngang của người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện để tổng hợp, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Một số đại biểu hỏi rõ thêm nội dung về việc tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử: người triệu tập, chủ trì, cơ cấu, thành phần đại biểu dự các hội nghị... Mọi ý kiến được lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Ban tổ chức Huyện ủy tiếp thu, trả lời cụ thể.

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị có người được ứng cử tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng tiến độ, quy định.

P.V

Nguồn :