Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021):

Gieo mầm tương lai cho dân tộc Việt Nam

Cách đây 110 năm, vào ngày 5-6-1911, với tên gọi Văn Ba, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Cuộc hành trình của Văn Ba - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh không định trước thời gian, nhưng định trước mục tiêu lịch sử, định trước động cơ chính trị, phương thức hoạt động cách mạng. Chuyến đi của Người đã gieo mầm tương lai cho dân tộc Việt Nam.
Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Thấm nhuần tư tưởng của Bác, xây dựng đất nước phồn vinh

1. Con đường cứu nước mà Nguyễn Tất Thành đi tìm chưa có tiền lệ, chưa được các bậc tiền bối phát hiện sau hơn 40 năm kháng Pháp bất thành. Cuộc khảo sát thế giới trong 30 năm của Người chính là trường học vĩ đại gắn với trường đời lịch sử cách mạng. Từ trải nghiệm cuộc đời, từ kinh nghiệm lăn xả vào phong trào cách mạng thế giới, từ chắt lọc các giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại mà Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc có đủ tầm tri thức và nhãn quan chính trị khi nhận diện đúng, lĩnh hội đúng chân lý thời đại cho dân tộc Việt Nam: Chỉ có đi theo con đường cách mạng vô sản mới có thể tự giải thoát thân phận vong quốc nô.

Tháng 6-1919, Nguyễn Ái Quốc đã gửi yêu sách tới Hội nghị Versailles đòi quyền tự do bình đẳng cho xứ An Nam và Đông Dương. Người cũng không chút do dự đứng lên biểu quyết sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, dứt khoát lập trường tư tưởng chính trị vô sản. Đây chính là cầu nối thời đại đưa sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam bắt nhịp xu thế thời đại: Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp đều xoay quanh trục lõi giải phóng con người, mang lại những giá trị sống bao quát mà con người mong mỏi, khát vọng.

Cuốn “Đường Kách mệnh” (xuất bản năm 1927) là tác phẩm kinh điển lý luận cách mạng đầu tiên mà người chiến sĩ yêu nước, người chiến sĩ cộng sản quốc tế đầu tiên đến từ Việt Nam sáng tạo cho phong trào cách mạng thế giới, đem vận dụng thành công cho dân tộc Việt Nam và các dân tộc cùng cảnh ngộ.

So với Các Mác, Ăngghen, Lênin thì Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh khiêm tốn nhiều về các tác phẩm kinh điển lý luận, nhưng mỗi lời nói, bài viết, hành động của Người đều toát lên triết lý nhân sinh hữu ái nhân gian, đó là ánh sáng thời đại được phát sáng từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, hay Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Chân lý thời đại thì duy nhất, nhưng người lĩnh hội chân lý thì lại ở muôn hình vạn trạng vị trí tiếp cận.

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đứng ở vị trí nhân tâm, vượt mọi giới hạn địa lý và thời gian, định vị vững chãi giữa thời đại “bốn phương vô sản đều là anh em”. Vì thế trong tư tưởng Hồ Chí Minh không có chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, Người chỉ có một tư tưởng yêu thương đồng loại và ghét bỏ, đấu tranh thủ tiêu, loại trừ áp bức, bất công, đúng như một nhà báo quốc tế đã nhận xét: Nguyễn Ái Quốc toát lên ánh sáng văn hóa của tương lai.

Tư tưởng Hồ Chí Minh tỏa rạng đến nay và mai sau chính là nhờ giá trị bao dung, nhân ái khôn cùng, hết thảy mọi sự hy sinh cùng nhằm mục tiêu tối thượng: Độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào, bình đẳng, bác ái cho nhân gian.

Khi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, chưa ai dám chắc tương lai dân tộc Việt Nam sẽ được giải phóng. Sau 20 năm, khi Nguyễn Ái Quốc reo lên “Đây là con đường giải phóng chúng ta”, thì trong tâm tưởng của Người đã hình dung chân trời tươi sáng như từng có trên quê hương Lênin. Sau 30 năm, khi về nước, sáng lập Mặt trận Việt Minh thì tương lai dân tộc đã sáng rõ hơn. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự khai mở chân dung hình hài Tổ quốc Việt Nam linh thiêng. Tuyên ngôn độc lập và 2 cuộc kháng chiến trường kỳ vệ quốc là dấu ấn đậm nét của tư tưởng Hồ Chí Minh về “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc tiếp tục là bản anh hùng ca của tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần tự chủ, về khát vọng hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ.

Công cuộc đổi mới đất nước 35 năm qua mang lại cơ đồ dân tộc rạng rỡ như ngày nay, cùng với tinh thần chống "giặc" Covid-19 càng minh chứng sức mạnh chân lý thời đại: Một dân tộc dù nhỏ yếu, nhưng biết đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của chính đảng vô sản thì chắc chắn sẽ đủ sức mạnh vượt qua mọi thử thách lịch sử và dân tộc ấy có quyền hưởng tự do, độc lập.

2. Kể từ sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị hí hửng dự báo, đợi chờ và thúc đẩy âm mưu làm cho phần còn lại của hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã nốt. Việt Nam là một minh chứng cho điều ngược lại đối với chiến lược “diễn biến hòa bình.

Trước hết, Việt Nam đã chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đưa đất nước vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây không phải thứ kinh tế thị trường thả nổi, cá lớn nuốt cá bé, thao túng chính trị, mà là sự sáng tạo tư duy chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, đổi mới nhưng không đổi màu, không đánh đổi nền tự chủ, không hy sinh lợi ích quốc gia dân tộc, đặc biệt là không đem lợi ích chính đáng của nhân dân đánh đổi cho những "canh bạc" chính trị, đối ngoại. Lòng dân là thước đo mọi chủ trương đường lối của Đảng, giống như trước kia lòng yêu nước thương nòi là thước đo chân lý trong tư duy cách mạng của Nguyễn Ái Quốc.

Từ xuất phát điểm là mong muốn đi ra nước ngoài xem người ta làm thế nào để có được tự do, bình đẳng, bác ái rồi sẽ trở về giúp đồng bào ta, khi người bạn cùng thời hỏi ra nước ngoài mà không có tiền thì sống bằng gì, Nguyễn Tất Thành khảng khái giơ đôi bàn tay và đáp rằng, sống bằng đôi bàn tay này đây. Lúc gặp chủ tàu buôn của Pháp để xin việc, ông chủ tàu thấy dáng thư sinh của Nguyễn Tất Thành, bèn hỏi: “Anh có thể làm được việc gì?”, Người đáp lại: “Tôi có thể làm bất cứ việc gì”. Lần đối mặt với Bộ trưởng thuộc địa Pháp, trước những lời hăm dọa, Nguyễn Ái Quốc đanh thép đáp lại: "Độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, đó là thứ cần nhất trên đời…". Cho tới nay, lý tưởng sống cao đẹp vượt tầm thời đại của Hồ Chí Minh vẫn là ngọn đuốc thắp sáng lương tri con người, đưa dân tộc Việt Nam vững bước trên hành trình xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, đóng góp đáng kể vào sự nghiệp giải phóng con người trên phạm vi thế giới.

Hơn một thế kỷ trước, Việt Nam đứng trước bức tường đen kịt của lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới: Thế giới có 2 phần giai tầng xã hội ẩn chứa mâu thuẫn đối kháng giai cấp và mâu thuẫn dân tộc. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước là để đục thủng bức tường áp bức bất công và Người đã thành công. Ở Paris (Pháp), trên bức tường tạc chân dung những người làm nên biến đổi lịch sử nhân loại thế kỷ XX có hình ảnh của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, con người bình dị, đôn hậu mà không bao giờ lùi bước, khuất phục trước mọi thách thức lịch sử. Sức mạnh của con người đó chỉ trước sau gói trọn trong mấy chữ: Vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Vào 80 năm trước, khi mới trở về Tổ quốc, Hồ Chí Minh viết cuốn “Lịch sử nước ta”, câu kết Người viết: “Dân ta xin nhớ chữ đồng” và chính nhờ có chữ “đồng” mà ta có khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, từng bước đấu tranh giành độc lập, bảo vệ thống nhất non sông, mạnh bạo kiến tạo mô hình xã hội mới với nhân lõi “Dân là gốc”, “Dân làm chủ”. Tự tin, tự lập, tự chủ, tự cường là tiền đề tinh thần và cốt cách con người Việt Nam, làm nên giá trị Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Có được những giá trị thiêng liêng đó chính là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dựa trên nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng mà điểm khởi đầu là hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Người 110 năm về trước.

Theo PGS.TS Trần Viết Lưu/hanoimoi.com.vn

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/1001742/gieo-mam-tuong-lai-cho-dan-toc-viet-nam#

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Những lý do tạo nên sức hấp dẫn của phim kinh dị The Conjuring trong suốt thập kỷ qua

Những lý do tạo nên sức hấp dẫn của phim kinh dị The Conjuring trong suốt thập kỷ qua

(LĐTĐ) Là thể loại kinh dị thành công bậc nhất thế giới, thương hiệu “The Conjuring” đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong lòng khán giả suốt thập kỷ ...
Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức khai thác cát trái phép tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì

Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức khai thác cát trái phép tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì

(LĐTĐ) Ngày 28/10, Công an huyện Ba Vì cho biết đã khởi tố nhóm đối tượng tổ chức khai thác cát trái phép tại địa bàn xã Khánh Thượng, huyện Ba ...
Nhan sắc Hoa hậu Đỗ Thị Hà trước ngày lên đường thi Miss World 2021

Nhan sắc Hoa hậu Đỗ Thị Hà trước ngày lên đường thi Miss World 2021

(LĐTĐ) Trước thềm Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà “chào sân” bằng bộ ảnh dự thi khoe nhan sắc rực rỡ, ngày càng thăng hạng ở tuổi đôi mươi.
Triển lãm tranh "Đi qua mùa thu"

Triển lãm tranh "Đi qua mùa thu"

(LĐTĐ) Nhóm “So you can paint” do 3 người em gái của liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm và những người bạn vừa tổ chức triển lãm tranh “Đi qua mùa thu” ...
Huyện Ứng Hòa cần tích hợp các tiêu chí đô thị trong xây dựng nông thôn mới

Huyện Ứng Hòa cần tích hợp các tiêu chí đô thị trong xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Ứng Hòa cần tích hợp với các tiêu chí đô thị để đầu tư ...
Hiến kế giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông

Hiến kế giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông

(LĐTĐ) Để tìm ra các giải pháp nhằm giảm thiểu lượng khí phát thải nhà kính trong lĩnh vực giao thông ở nước ta, sáng nay (28/10), Ban Thường trực Ủy ...
Kỳ 1: Tác hại của rượu, bia - những điều chưa biết

Kỳ 1: Tác hại của rượu, bia - những điều chưa biết

(LĐTĐ) Tại Việt Nam, vào mỗi dịp cuối năm, lễ, Tết, lượng tiêu thụ rượu, bia tăng lên đáng kể, bởi nó như việc hiển nhiên không thể phủ nhận cứ ...

Tin khác

Đại biểu Dương Minh Ánh đề nghị giữ nguyên nhạc sĩ là đối tượng được xét tặng NSND, NSƯT

Đại biểu Dương Minh Ánh đề nghị giữ nguyên nhạc sĩ là đối tượng được xét tặng NSND, NSƯT

(LĐTĐ) Nhạc sĩ không phải nghệ sĩ biểu diễn nhưng phải khẳng định rằng, họ vẫn là nghệ sĩ, là người dán tiếp quan trọng tạo ra các sản phẩm sáng tạo đến với công chúng, giống như các đạo diễn, quay phim, họa sĩ, âm thanh, biên đạo. Do đó, nếu các nhạc sĩ đảm bảo được các tiêu chí, tiêu chuẩn về số lượng giải thưởng uy tín, số năm công tác, đóng góp cho ngành văn hóa nghệ thuật thì họ phải được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú… Đại biểu Dương Minh Ánh (Đoàn Hà Nội) bày tỏ.
Nâng cấp quan hệ ASEAN – Australia lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Nâng cấp quan hệ ASEAN – Australia lên Đối tác Chiến lược toàn diện

(LĐTĐ) Tại Hội nghị trực tuyến Cấp cao ASEAN – Australia thường niên lần thứ nhất diễn ra ngày 27/10, Lãnh đạo ASEAN và Australia đã nhất trí nâng cấp quan hệ ASEAN – Australia lên Đối tác Chiến lược toàn diện.
Tạo cơ chế, động lực cho 4 tỉnh, thành thực hiện thí điểm phát triển

Tạo cơ chế, động lực cho 4 tỉnh, thành thực hiện thí điểm phát triển

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 2, ngày 27/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế.
Đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ

Đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ

(LĐTĐ) Tối 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 9 theo hình thức trực tuyến. Lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng Thư ký ASEAN cùng dự Hội nghị.
Xử phạt hành chính với tất cả hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Xử phạt hành chính với tất cả hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

(LĐTĐ) Vấn đề thu hẹp xử phạt vi phạm hành chính với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm. Trong Dự luật, Chính phủ đề xuất hai phương án để xin ý kiến Quốc hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Hàn Quốc tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều mặt

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Hàn Quốc tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều mặt

(LĐTĐ) Tại Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 22, phát biểu thay mặt ASEAN, với tư cách nước điều phối quan hệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, bất chấp những tác động từ Covid-19, quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Hàn Quốc tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều mặt, trong đó có hợp tác chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, văn hoá, xã hội và phối hợp ứng phó đại dịch.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38: Tập trung trao đổi về các nỗ lực xây dựng cộng đồng và ứng phó với dịch Covid-19

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38: Tập trung trao đổi về các nỗ lực xây dựng cộng đồng và ứng phó với dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN lần thứ 38 cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi các Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 26-28/10. Tại Hội nghị, Lãnh đạo các nước đã trao đổi về các nỗ lực xây dựng cộng đồng và ứng phó với dịch Covid-19.
Làm rõ trách nhiệm của cảnh sát cơ động trong ngăn chặn, vô hiệu hóa phương tiện bay không người lái

Làm rõ trách nhiệm của cảnh sát cơ động trong ngăn chặn, vô hiệu hóa phương tiện bay không người lái

(LĐTĐ) Sáng 26/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ).
Quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn

Quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn

(LĐTĐ) Phát biểu tại phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, các đại biểu đều đồng tình với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Trong đó, các đại biểu cho rằng, điểm đổi mới, nổi trội, đóng góp lớn vào kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2021 là trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng có thể chuyển ngay đến cơ quan điều tra, không cần chờ đến khi kết thúc thanh tra. Tuy nhiên, để đẩy lùi tham nhũng quyết tâm chính trị phải cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn.
Đại biểu Nguyễn Phi Thường: Bảo hiểm vi mô có thể trợ giúp thêm cho vấn đề an sinh xã hội

Đại biểu Nguyễn Phi Thường: Bảo hiểm vi mô có thể trợ giúp thêm cho vấn đề an sinh xã hội

(LĐTĐ) Tiếp tục phiên làm việc tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 25/10, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Tổ về Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).
Xem thêm
Phiên bản di động