M
04/09/2020 20:07

Giáo viên nhận định gì về đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên?

(LĐTĐ) Hơn 26.000 thí sinh đã hoàn thành bài thi tổ hợp của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 đợt 2. Đối với bài thi thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên, đề thi được đánh giá tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố và đảm bảo mục tiêu của kỳ thi.

Đề thi môn Toán có độ khó tương đương với đợt 1
Kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 đợt 2
Hơn 26.000 thí sinh vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 2

Được biết, bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (gồm các môn thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân với thí sinh học chương trình giáo dục Trung học phổ thông; Lịch sử, Địa lý với thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên) có điểm toàn bài để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông và điểm các môn thành phần phục vụ cho công tác tuyển sinh.

Đánh giá về đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, theo các thầy cô giáo thuộc tổ Tự nhiên (Hệ thống Giáo dục Hocmai), mỗi môn thi thành phần Vật lý, Hóa học và Sinh học đều tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố và đảm bảo mục tiêu của kỳ thi.

Giáo viên nhận định gì về đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên?
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 đợt 2

Cụ thể, đối với môn Vật lý: Đề thi có cấu trúc và độ khó tương đương với đề đợt 1, bám sát nội dung tinh giản và đề thi tham khảo lần 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự kiến đỉnh của phổ điểm vẫn ở ngưỡng khoảng 7,5 - 8 điểm, tương đương với kết quả thi đợt 1.

Về độ khó của đề, 70% câu hỏi (28 câu) thuộc mức độ nhận biết, thông hiểu (2 câu thuộc chương trình Vật lý lớp 11, các câu hỏi còn lại phủ đều 7 chuyên đề của Vật lý lớp 12); 30% câu hỏi (12 câu) thuộc mức độ vận dụng, vận dụng cao (2 câu hỏi thuộc chương trình Vật lý lớp 11, 10 câu thuộc chương trình học kỳ I Vật lý lớp 12 phủ đều 3 chuyên đề Dao động cơ, Sóng cơ và sóng âm, Điện xoay chiều). Các câu hỏi khó của đề thi vẫn rơi vào 3 chuyên đề quen thuộc trong chương trình học kỳ I của Vật lý lớp 12 là: Dao động cơ (1 câu), Sóng cơ và sóng âm (1 câu), Điện xoay chiều (2 câu).

Đối với môn Hóa học: Mặc dù số lượng câu hỏi vận dụng cao không giảm nhưng giảm nhẹ về mức độ khó của các câu hỏi này so với đề đợt 1. Dự kiến đỉnh của phổ điểm ở mức 7 - 7,5. Phần lớn câu hỏi trong đề thi vẫn thuộc kiến thức của học kỳ I lớp 12 và đáp ứng mục tiêu phân hóa học sinh với 70% - 75% câu hỏi nhận biết thông hiểu, còn lại là các câu hỏi mức độ vận dụng và vận dụng cao có độ khó trải đều các mức điểm 8, 9, 10.

Đối với môn Sinh học: Đề có cấu trúc và độ khó tương đương với đề đợt 1. Dự kiến đỉnh của phổ điểm vẫn ở ngưỡng khoảng 5 - 6 điểm, tương đương với kết quả thi đợt 1. 75% số câu hỏi trong đề thi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, 25% số câu hỏi còn lại ở mức độ vận dụng và vận dụng cao dùng để phân hóa cho mục tiêu xét tuyển đại học.

Những câu hỏi nhận biết, thông hiểu vẫn rơi vào các chuyên đề: Cơ chế biến dị và di truyền, Quy luật di truyền, Di truyền quần thể, Tiến hóa của lớp 12 và 2 chuyên đề lớp 11. Những câu hỏi đếm số đáp án đúng là những câu gây nhiễu cao, thuộc cấp độ vận dụng, vận dụng cao và thuộc chủ yếu vào các chuyên đề Cơ chế biến dị và di truyền, Quy luật di truyền, Di truyền người của lớp 12.

T.P

Nguồn :