M
21:37 | 18/08/2019

Giám sát chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

(LĐTĐ) UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3306/UBND-KGVX, yêu cầu các sở, ngành, hội, đoàn thể Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã chuẩn bị báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.  

giam sat chinh sach phap luat ve phong chong xam hai tre em Chung tay giải quyết vấn đề bạo lực, xâm hại trẻ em
giam sat chinh sach phap luat ve phong chong xam hai tre em Hà Nội đồng loạt tổ chức tuyên truyền phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em
giam sat chinh sach phap luat ve phong chong xam hai tre em Hướng dẫn các em nhỏ phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em

Công văn nêu rõ, UBND Thành phố nhận được Công văn số 1956/VPQH-GS ngày 24-7-2019 của Văn phòng Quốc hội về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Về việc này, UBND Thành phố giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là đầu mối, liên hệ với các đơn vị liên quan của Văn phòng Quốc hội, phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 36/KH-ĐGS ngày 22-7-2019 của Đoàn giám sát của Quốc hội và Công văn số 1956/VPQH-GS ngày 24-7-2019 của Văn phòng Quốc hội, dự thảo Báo cáo của UBND Thành phố đảm bảo chất lượng, trình UBND Thành phố xem xét trước ngày 25-8-2019.

giam sat chinh sach phap luat ve phong chong xam hai tre em
Hiện tại, vẫn còn nhiều trẻ em bị xâm hại.

Lựa chọn 1 quận, huyện để Đoàn giám sát đến làm việc, báo cáo Đoàn giám sát và UBND Thành phố trước ngày 5-8-2019; chủ trì, phối hợp với đơn vị được lựa chọn giám sát xây dựng báo cáo theo đề cương yêu cầu của Đoàn giám sát tại Kế hoạch số 36/KH-ĐGS ngày 22-7-2019 và Công văn số 1956/VPQH-GS ngày 24-7-2019, tổng hợp báo cáo Đoàn giám sát và UBND Thành phố trước ngày 20-8-2019, đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu.

Các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tư pháp, Tài chính, Công an thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Tòa án Nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố xây dựng báo cáo theo đề cương yêu cầu của Đoàn giám sát, gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trước ngày 20/8/2019 để tổng hợp chung, báo cáo Đoàn giám sát đúng tiến độ.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ động cung cấp số liệu, tài liệu, thông tin liên quan để Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp theo đề cương của Đoàn giám sát, báo cáo UBND Thành phố.

PV

Nguồn :