M
08/05/2021 08:18

Gia Lâm tổ chức Ngày bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật

(LĐTĐ) Lãnh đạo huyện Gia Lâm đề nghị các địa phương trong huyện thực hiện nghiêm túc Kế hoạch về tổ chức Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, đảm bảo dân chủ, đúng phát luật, an toàn, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu…

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Quan tâm tham gia xây dựng Đảng Kết quả rõ nét trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm khóa XIX: Hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ Giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX

Mới đây, Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lâm đã tổ chức Hội nghị thống nhất Kế hoạch tổ chức Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Tại hội nghị, đại diện Uỷ ban Bầu cử Huyện đã trình bày Dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện Gia Lâm với các nội dung gồm: kiểm tra công tác bầu cử; khai mạc cuộc bầu cử; tổ chức bỏ phiếu; tổng hợp kết quả bầu cử; công tác phục vụ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Gia Lâm tổ chức Ngày bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng pháp  luật
Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lâm phát biểu tại hội nghị

Theo đó, trong thời gian tới, Uỷ ban bầu cử huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử theo Kế hoạch số 47/KH-UBBC ngày 23/3/2021 của Uỷ ban bầu cử Huyện và căn cứ tình hình thực tế triển khai công tác bầu cử của từng xã, thị trấn, các đoàn kiểm tra có thể tăng cường tổ chức kiểm tra.

Đối với nội dung khai mạc cuộc bầu cử, Kế hoạch ấn định thời gian Lễ khai mạc Ngày bầu cử bắt đầu lúc 6 giờ 40 phút ngày 23/5/2021 tại các khu vực bỏ phiếu và tiến hành việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 19 giờ ngày 23/5/2021; các cử tri thực hiện việc bỏ phiếu theo hướng dẫn của tổ bầu cử…

Đối với nội dung tổng hợp kết quả bầu cử sẽ có 5 tổ tiếp nhận thông tin, tổng hợp báo cáo nhanh tiến độ bầu cử và 9 tổ tổng hợp kết quả bầu cử. Đối với công tác phục vụ như trực y tế, bưu điện, điện lực và an ninh, Kế hoạch đã chỉ rõ những nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị cần phối hợp, tổ chức thực hiện…

Gia Lâm tổ chức Ngày bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng pháp  luật
Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Sau khi nghe dự thảo Kế hoạch, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với từng nội dung của Kế hoạch cũng như thống nhất nhiệm vụ của ban, ngành, địa phương, đơn vị sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Chủ trì và phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lâm đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, giao Ủy ban bầu cử huyện hoàn thiện và sớm ban hành Kế hoạch để các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn huyện thực hiện.

Lãnh đạo huyện Gia Lâm cũng đề nghị, các khu vực bỏ phiếu phải trang nghiêm, có đủ các điều kiện, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho việc bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đi bầu, cũng như kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử. Cùng đó, các địa phương tổ chức Ngày bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu để Ngày Bầu cử thực sự là Ngày hội của toàn dân.

P.Diệp

Nguồn :