M
17/04/2021 11:43

Gia Lâm hiệp thương lần thứ ba chốt danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

(LĐTĐ) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đan Phượng hiệp thương lần ba, chốt danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba Hà Nội thông qua danh sách 36 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Dự hội nghị có ông Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện; bà Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư Huyện ủy; ông Hoàng Anh Tú- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; lãnh đạo các ban Đảng của Huyện ủy; các vị đại diện Ủy ban bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện; các vị trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm.

Gia Lâm hiệp thương lần thứ ba chốt danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện
Ông Hoàng Anh Tú- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lâm phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị ông Hoàng Anh Tú - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã báo cáo về tình hình triển khai và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, từ ngày 26/3 đến 11/4/2021, Uỷ ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 65/66 người ứng cử Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (01 người có đơn xin rút trước khi tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú). Kết quả những người được lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đạt cao: có 62 người đạt tỷ lệ 100%, 03 người đạt tỷ lệ từ 50%- 99%.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận với 07 ý kiến phát biểu và lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Gia Lâm hiệp thương lần thứ ba chốt danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm bàn giao danh sách những người ứng cử đủ tiêu chuẩn cho Ủy ban bầu cử huyện Gia Lâm

Hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay; 100% đại biểu có mặt dự hội nghị biểu quyết nhất trí để 08 người có đơn được rút không tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và 100% đại biểu có mặt dự hội nghị biểu quyết nhất trí danh sách 58 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau Hội nghị hiệp thương lần ba, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm bàn giao danh sách trích ngang của 58 người ứng cử đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban bầu cử huyện Gia Lâm.

P.Diệp- N.Minh

Nguồn :