M
12/06/2019 18:34

Gần 90% CNVCLĐ Thủ đô đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hóa công nghiệp”

(LĐTĐ) Nhờ các cấp công đoàn tích cực triển khai tuyên truyền, tổ chức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đăng ký phấn đấu nên trong năm vừa qua, toàn thành phố có 84,9% công đoàn cơ sở (CĐCS) đăng ký thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, trong đó có 84,43% số CĐCS đăng ký đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, 89,3% số CNVCLĐ đăng ký đã đạt tiêu chuẩn.  

gan 90 cnvcld thu do dat tieu chuan nep song van hoa cong nghiep Lan tỏa nếp sống văn minh
gan 90 cnvcld thu do dat tieu chuan nep song van hoa cong nghiep Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống các hành vi bạo lực trên địa bàn Thủ đô
gan 90 cnvcld thu do dat tieu chuan nep song van hoa cong nghiep Gần 80% CNVCLĐ Thủ đô đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hoá công nghiệp”

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố cho biết, thời gian qua, cuộc vận động "Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp" trong CNVCLĐ được các cấp công đoàn duy trì và phát triển, gắn với thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và gắn với thực hiện Quyết định 522-QĐ/UBND ban hành Bộ quy tắc ứng xử nơi làm việc, Quyết định 1665-QĐ/UBND ban hành Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Các cấp công đoàn Thành phố đã tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của công nhân và người sử dụng lao động về xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong CNVCLĐ Thủ đô; tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 08/2014/TT-BVHTT&DL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đồng thời tích cực triển khai tuyên truyền, tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký phấn đấu thực hiện gắn với phong trào “xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

gan 90 cnvcld thu do dat tieu chuan nep song van hoa cong nghiep
Hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng cuộc vận động "Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp" và tuyên truyền thực hiện hai Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố do LĐLĐ huyện Phú Xuyên tổ chức.

Kết quả, năm qua, có 84,9% CĐCS đăng ký thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, trong đó có 84,43% số CĐCS đăng ký đạt tiêu chuẩn “nếp sống văn hóa công nghiệp”, 89,3% số CNVCLĐ đăng ký đạt tiêu chuẩn; có 89,8% CĐCS triển khai thực hiện 2 quy tắc ứng xử (Quy tắc ứng xử nơi làm việc và Quy tắc ứng xử nơi công cộng); 65,8% trên tổng số các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đăng ký đạt chuẩn văn hoá, góp phần thực hiện tốt Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Tiêu biểu trong việc thực hiện là LĐLĐ các quận, huyện Long Biên, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy, Quốc Oai, Thường Tín, Gia Lâm và một số quận huyện khác. Các đơn vị này đã tập trung triển khai cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp đến 100% CNVCLĐ, xây dựng tiêu chí quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ công đoàn; triển khai phong trào “xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đến 100% CĐCS.

Các đơn vị cũng triển khai nhiều giải pháp như tổ chức ký kết giao ước thi đua, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở thực hiện, sơ kết, rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, của cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020.

Mục tiêu các cấp công đoàn Thủ đô đặt ra trong năm 2019 là có 70% trở lên CNVCLĐ đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hoá công nghiệp”, 60% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

Nguồn :