M
08/01/2020 12:12

Duy trì nền nếp hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng tại doanh nghiệp

(LĐTĐ) Chiều 7/1, Ban Chỉ đạo Xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

duy tri nen nep hoat dong cua cac to chuc co so dang tai doanh nghiep Gắn phát triển kinh tế với xây dựng văn hóa
duy tri nen nep hoat dong cua cac to chuc co so dang tai doanh nghiep Ngành Tuyên giáo Thủ đô, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động
duy tri nen nep hoat dong cua cac to chuc co so dang tai doanh nghiep Hà Nội đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương giúp đỡ xây dựng giáo trình đào tạo cán bộ

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”, trong năm 2019, Ban Chỉ đạo; các ban Đảng Thành ủy; các quận, huyện, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố đã tích cực, nghiêm túc, tập trung thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU.

duy tri nen nep hoat dong cua cac to chuc co so dang tai doanh nghiep

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Lương Toàn)

Năm 2019, toàn Thành phố đã thành lập được 235/204 tổ chức đảng (đạt 115,1%), kết nạp 680 đảng viên (đạt 154,6% so với năm 2018). Đặc biệt, đã kết nạp được 10 chủ doanh nghiệp ngoài nhà nước vào Đảng.

Liên đoàn Lao động thành phố và công đoàn các cấp đã thành lập 543/500 tổ chức công đoàn, đạt 108,6% kế hoạch năm 2019; kết nạp 35.559 công đoàn viên. Các cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc Thành đoàn Hà Nội đã thành lập mới 352/350 tổ chức đoàn, hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, với 4.177 đoàn viên, hội viên, đạt 100,6% kế hoạch năm 2019.

Ban Chỉ đạo thành phố đã nắm chắc dự báo tình hình và triển khai nhiều biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị; tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung trọng tâm, trọng điểm, những việc khó, việc mới. Ban Chỉ đạo cũng chỉ đạo quyết liệt việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể… Từ đó, nhiều đơn vị đã hoàn thành, hoàn thành vượt kế hoạch trong năm 2019 và kế hoạch cả giai đoạn đến năm 2020.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đánh giá cao những kết quả mà Ban chỉ đạo các cấp đã đạt được trong năm 2019. Trong đó, nổi bật là việc Ban Tổ chức Thành ủy đã tập trung hướng dẫn các đơn vị xây dựng các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và đoàn thể nhân dân theo ý kiến của Ban chỉ đạo Thành phố. Đặc biệt, công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đã được đặc biệt quan tâm với việc tổ chức 102 lớp bồi dưỡng chính trị cho 1.215 đối tượng kết nạp Đảng… Nhờ đó, nhiều quận, huyện, thị ủy đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đến năm 2020.

Về nhiệm vụ trong năm 2020, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đề nghị ban chỉ đạo các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện đại hội Đảng các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức và coi đây là cơ hội để tuyên truyền về tổ chức Đảng tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền để các doanh nghiệp nhận thức rõ hơn về vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

“Trong năm 2020, cần duy trì nền nếp hoạt động của các tổ chức, cơ sở Đảng tại doanh nghiệp. Tinh thần là không để việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU giảm sút và khi triển khai phải thực hiện trên tinh thần coi trọng chất lượng, hiệu quả nhằm đạt được kết quả cao nhất trong thực tiễn, góp phần vào sự ổn định, phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô”, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cũng nhấn mạnh.

Hoàng Phúc

Nguồn :