M
02/10/2020 19:51

Đưa thực phẩm an toàn, giá ưu đãi đến với đoàn viên công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 2/10, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm sạch Organic Green đã tổ chức ký kết “Chương trình cung cấp thực phẩm an toàn sản xuất theo chuỗi cho công nhân viên chức lao động của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội”.

8 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động được Thủ tướng tặng bằng khen Liên đoàn lao động quận Bắc Từ Liêm ký kết chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” Đồng hành cùng doanh nghiệp, sát cánh người lao động

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, kết nối đoàn viên Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội với các sản phẩm của chuỗi thực phẩm Organic Green và được hưởng các chế độ ưu đãi khi tiêu dùng sản phẩm; đồng thời thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn, chất lượng, truy xuất nguồn gốc, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả theo hướng liên kết chuỗi trên địa bàn Thành phố.

Đưa thực phẩm an toàn, giá ưu đãi đến với đoàn viên công đoàn
Ký kết chương trình cung cấp thực phẩm an toàn sản xuất theo chuỗi cho công nhân viên chức lao động của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

Theo nội dung ký kết, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội có trách nhiệm lồng ghép các hoạt động của Công đoàn ngành để truyền thông, quảng bá, nâng cao nhận thức cho đoàn viên Công đoàn về việc nhận biết sử dụng cũng như thay đổi thói quen tiêu dùng thực phẩm. Phối hợp với Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội tổ chức các hội nghị, hội thảo giới thiệu về các sản phẩm chăn nuôi an toàn, sản xuất theo chuỗi trên địa bàn Thành phố.

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội chủ trì kết nối đoàn viên Công đoàn của ngành và công nhân viên chức lao động thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội với các chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn Hà Nội.

Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội có trách nhiệm tổ chức các hoạt động hội thảo, tham quan quan thực tế nhằm tuyên truyền quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ cho các chuỗi sản xuất và cung cao sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn Thành phố. Tư vấn, hướng dẫn Công ty Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm sạch Organic Green nói riêng và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố nói chung tổ chức, xây dựng chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm an tòan, truy xuất được nguồn gốc.

Đưa thực phẩm an toàn, giá ưu đãi đến với đoàn viên công đoàn
Trạo tặng thẻ ưu đãi giảm giá các sản phẩm của chuỗi thực phẩm Organic Green cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Cạnh đó, Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội có trách nhiệm kết nối Công ty Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm sạch Organic green với các mô hình chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi tiêu biểu khác trên địa bàn Thành phố để hợp tác mở rộng quy mô cho chuỗi thực phẩm Organic Green. Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển chuỗi và thực hiện các vấn đề khác theo yêu cầu thực tế cần thiết cũng như chức năng nhiệm vụ được giao.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm sạch Organic Green có trách nhiệm trực tiếp xây dựng và vận hành chuỗi thực phẩm Organic Green đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc và đáp ứng đầy đủ các quy định của Nhà nước.

Có chính sách ưu đãi tiêu dùng đối với đoàn viên Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nói riêng và công nhân viên chức lao động thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nói chung thông qua các hoạt động cụ thể: Cấp thẻ ưu đãi giảm giá các sản phẩm của chuỗi thực phẩm Organic Green với mức ưu đãi giảm giá từ 5-10% so với giá niêm yết tại các cửa hàng và hệ thống phân phối sản phẩm của chuỗi thực phẩm sạch Organic Green trên địa bàn Hà Nội.

Mai Quý

Nguồn :