M
12/05/2020 10:37

Đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách thiết thực

(LĐTĐ) Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội khóa IV gồm 7 người. Ông Phùng Khải Lợi tái đắc cử là Bí thư Đảng ủy; ông Đàm Quốc Lịch được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

dua nghi quyet vao cuoc song mot cach thiet thuc Ngành Bảo hiểm xã hội: Nỗ lực đưa Nghị quyết vào cuộc sống
dua nghi quyet vao cuoc song mot cach thiet thuc Phối hợp để đưa nghị quyết vào cuộc sống
dua nghi quyet vao cuoc song mot cach thiet thuc "Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống"
dua nghi quyet vao cuoc song mot cach thiet thuc
Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội khóa IV.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng; triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình công tác, 9 đề án, 3 Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội III Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối đề ra.

Trong đó, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên, quần chúng ngày càng nâng cao. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng hằng năm đạt kết quả tốt; kịp thời chỉ đạo, thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm công tác hằng năm, giữa nhiệm kỳ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng thực hiện. Các tổ chức đoàn thể cơ quan ngày càng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, chất lượng việc quán triệt, học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, với trên 2.500 lượt cán bộ chủ chốt tham gia học tập, nghiên cứu, trong đó 98% cán bộ, đảng viên các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tham gia trong 5 năm qua.

Đảng ủy cơ quan cũng tổ chức 14 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ làm công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, văn phòng cấp ủy cho 3.648 lượt học viên… Qua các hoạt động, trên 500 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác đã được tuyên dương khen thưởng. Từ năm 2015-2018, Đảng bộ cơ quan đều được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh, năm 2019 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đặt ra 6 nhóm chỉ tiêu và 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phấn đấu: Hằng năm có 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;...

Chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Doãn Hoàn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội nhấn mạnh vai trò, nhiệm vụ của Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối và đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới. Ngay sau khi kết thúc Đại hội, Đảng ủy cơ quan cần xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để đưa Nghị quyết vào triển khai trong thực tế.

Nguyễn Công

Nguồn :