M
26/05/2020 20:23

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020:

Dự kiến những tài liệu thuộc danh mục “tối mật”

Đề thi, hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm chưa công bố của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “tối mật”. Riêng đề thi dự bị của bài thi tự luận chưa sử dụng được giải mật sau khi kết thúc kỳ thi.

du kien nhung tai lieu thuoc danh muc toi mat Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở tạm thời trước 15/7
du kien nhung tai lieu thuoc danh muc toi mat Cấu trúc đề thi không thay đổi, độ khó được giảm nhẹ
du kien nhung tai lieu thuoc danh muc toi mat Công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông để lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành chính thức.

Theo đó, dự thảo Quy chế bao gồm các quy định về chuẩn bị tổ chức thi; đối tượng và điều kiện dự thi, tổ chức đăng ký dự thi, trách nhiệm của thí sinh; công tác đề thi; coi thi; chấm thi; phúc khảo và chấm thẩm định; xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông; chế độ báo cáo và lưu trữ; thanh tra, khen thưởng, xử lý các sự cố bất thường và xử lý vi phạm…

du kien nhung tai lieu thuoc danh muc toi mat
Thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. (Ảnh: P.T)

Riêng về khu vực làm đề thi và các yêu cầu bảo mật, dự thảo nêu rõ: Đề thi, hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm chưa công bố thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “Tối mật”. Đề thi dự bị của bài thi tự luận chưa sử dụng được giải mật sau khi kết thúc kỳ thi.

Việc ra đề thi, in sao đề thi (gọi chung là làm đề thi) phải được thực hiện tại một địa điểm an toàn, biệt lập và được lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt suốt thời gian làm đề thi cho đến hết thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy.

Các thành viên tham gia làm đề thi đều phải cách ly triệt để với bên ngoài. Trong trường hợp cần thiết và được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi hoặc Trưởng ban In sao đề thi thì các thành viên mới được phép liên hệ với bên ngoài bằng điện thoại cố định, có loa ngoài, có ghi âm dưới sự giám sát của cán bộ bảo vệ, công an. Danh sách những người tham gia làm đề thi phải được giữ bí mật trước, trong và sau kỳ thi.

Người làm việc trong khu vực cách ly phải đeo phù hiệu và chỉ hoạt động trong phạm vi cho phép, chỉ được ra khỏi khu vực cách ly sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi. Trong trường hợp đặc biệt, được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi hoặc Trưởng ban In sao đề thi, các thành viên mới được phép ra khỏi khu vực cách ly dưới sự giám sát của công an (theo thời gian quy định tại văn bản của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi hoặc Trưởng ban In sao đề thi).

Phong bì chứa đề thi để vận chuyển và bàn giao đề thi từ nơi làm đề thi đến các Hội đồng thi/ Điểm thi phải được làm bằng giấy đủ độ bền, kín, tối và được dán chặt, không bong mép, có đủ nhãn, dấu niêm phong; nội dung in trên phong bì phải theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Toàn bộ quá trình vận chuyển và bàn giao đề thi phải được công an giám sát; các phong bì chứa đề thi phải được đựng trong các thùng có khoá và được niêm phong trong quá trình giao nhận, vận chuyển.

Máy móc và thiết bị tại nơi làm đề thi, dù bị hư hỏng hay không dùng đến, chỉ được đưa ra ngoài khu vực cách ly khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi.

T.P

Nguồn :