M
20/07/2020 21:05

Đồng chí Phạm Quí Tiên tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Thạch Thất

(LĐTĐ) Trong phiên làm việc chính thức ngày 20/7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện ủy.    

Phát triển huyện Thạch Thất theo hướng đô thị xanh

Phát triển huyện Thạch Thất theo hướng đô thị xanh

Sáng 20/7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2020-2025 bắt đầu phiên làm việc chính thức. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Thạch Thất cần chú trọng phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh.

Trước đó, sáng 20/7, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, với 41 nhân sự được bầu có số phiếu đạt từ 65,12% đến 96,28%.

Đồng chí Phạm Quí Tiên tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Thạch Thất
Đồng chí Phạm Quí Tiên tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Huyện ủy khóa XXIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng tiến hành bầu trực tiếp đối với chức danh Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Phạm Quí Tiên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Huyện ủy khóa XXIV nhiệm kỳ 2020-2025, với tỉ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Căn cứ chương trình Đại hội đã được thông qua, chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhìn chung, các ý kiến phát biểu tại Đại hội đều thể hiện sự nhất trí cao với dự thảo các văn kiện đã được chuẩn bị công phu, nội dung đầy đủ, súc tích, bố cục rõ ràng, phù hợp, gắn lý luận với thực tiễn, khái quát về tình hình phát triển của đất nước, Thủ đô và huyện trong nhiệm kỳ qua.

Ngoài ra, một số ý kiến của các đại biểu cũng đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao đối với công tác phát triển chung của Thủ đô.

Chiều cùng ngày, Đảng bộ huyện Thạch Thất đã công bố công khai kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ huyện và chức danh Bí thư Huyện ủy lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mạnh Tiến

Nguồn :