M
07:56 | 26/09/2018

Đồng chí Bùi Văn Cường tái đắc cử chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 25/9, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, 100% các đại biểu dự họp đã bỏ phiếu tín nhiệm, bầu đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI tiếp tục giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

dong chi bui van cuong tai dac cu chuc chu tich tong lien doan lao dong viet nam 161 đại biểu ưu tú trúng cử vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII
dong chi bui van cuong tai dac cu chuc chu tich tong lien doan lao dong viet nam Công nhân viên chức lao động gửi niềm tin vào Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
dong chi bui van cuong tai dac cu chuc chu tich tong lien doan lao dong viet nam Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm

Được Đoàn Chủ tịch Đại hội XII Công đoàn Việt Nam thống nhất, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII đã triệu tập các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII.

dong chi bui van cuong tai dac cu chuc chu tich tong lien doan lao dong viet nam

Đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI tái đắc cử chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023. Hai đồng chí: Trần Thanh Hải và Trần Văn Thuật đều tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII đã diễn ra dưới sự chủ trì của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII: Đồng chí Bùi Văn Cường – Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI; đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI; đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI.

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ nhất khóa XII có nhiệm vụ bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, bầu Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, bầu các chức danh của Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII.

dong chi bui van cuong tai dac cu chuc chu tich tong lien doan lao dong viet nam
Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ nhất khóa XII

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã thông qua đề án nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo đó, điều kiện và tiêu chuẩn đối với Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, phải đáp ứng đủ các điều kiện và tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII. Bên cạnh đó, phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng; có tư duy sáng tạo, đổi mới; có ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn...

dong chi bui van cuong tai dac cu chuc chu tich tong lien doan lao dong viet nam

Đoàn Chủ tịch Hội nghị bỏ phiếu bằng hình thức biểu quyết, bầu các chức danh quan trọng của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

Về điều kiện và tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ thực hiện theo Quy định số 90-QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Trong đó, người được bầu phải tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, có năng lực nổi trội, am hiểu về lĩnh vực được phân công phụ trách, đảm bảo sự giới thiệu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về Đề án nhân sự Ủy ban kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong thời gian tới, cần thiết tăng số lượng Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 so với nhiệm kỳ khóa XI. Cụ thể, số lượng được bầu sẽ là 17 ủy viên, tăng 2 ủy viên so với nhiệm kỳ trước.

dong chi bui van cuong tai dac cu chuc chu tich tong lien doan lao dong viet nam
Các đại biểu dự Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

Kết quả, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã bỏ phiếu bằng hình thức biểu quyết. Với 100% số phiếu tán thành, đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI tái đắc cử chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

4 đồng chí được bầu giữ chức vụ là Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, gồm: Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI; Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI; Ngọ Duy Hiểu – Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI; Phan Văn Anh – Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI.

dong chi bui van cuong tai dac cu chuc chu tich tong lien doan lao dong viet nam
Danh sách 22 đồng chí là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

Hội nghị cũng đã bầu 22 đồng chí là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII (thiếu 5 Ủy viên Đoàn Chủ tịch, sẽ bầu bổ sung trong nhiệm kỳ Đại hội XII Công đoàn Việt Nam). Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội tái đắc cử Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bầu 16 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam (còn khuyết 1 ủy viên, sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ Đại hội XII Công đoàn Việt Nam). Đồng chí Tạ Văn Đồng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI tái đắc cử chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhóm PV

Nguồn :