M
27/10/2019 08:22

Đời sống, văn hóa nông thôn ở Chương Mỹ ngày càng nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chung sức đồng lòng của người dân… đến nay, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã đạt được những thành tựu nổi bật. Nhờ đó, diện mạo nông thôn huyện từng bước thay đổi, đời sống, văn hóa tinh thần của người dân được cải thiện.

doi song van hoa nong thon o chuong my ngay cang nang cao chat luong Ba Vì nhiều nỗ lực để đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới
doi song van hoa nong thon o chuong my ngay cang nang cao chat luong Ứng Hòa phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2020
doi song van hoa nong thon o chuong my ngay cang nang cao chat luong Bộ mặt nông thôn ở Thanh Oai đổi thay nhờ nông thôn mới

Đánh giá về những thay đổi tích cực này, theo ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ, để có được những kết quả trên, thời gian qua Ban Chỉ đạo nông thôn mới của huyện đã chủ động, tích cực trong việc tổ chức tuyên truyền nội dung Chương trình nông thôn mới trên toàn địa bàn, qua đó, đã làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân.

doi song van hoa nong thon o chuong my ngay cang nang cao chat luong
Diện mạo nông thôn ở Chương Mỹ từng bước đổi thay nhờ nông thôn mới

Cụ thể, về tiêu chí Giáo dục và đào tạo (giai đoạn 2010-2015 tên của tiêu chí là tiêu chí Giáo dục): Năm 2010, hiện trạng có 7/30 xã được đánh giá đạt, cơ bản đạt chiếm 23,3%; đến hết 2015 qua đánh giá có 30/30 xã đạt, đạt 100%; đến 30/6/2019 có 30/30 xã đạt và Cơ bản đạt = 100%.

Huyện Chương Mỹ luôn làm tốt công tác phổ cập giáo dục: đạt chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập xóa mù chữ: mức độ 2; phổ cập giáo dục tiểu học: mức độ 3; phổ cập giáo dục Trung học cơ sở: mức độ 3. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở: 99,3% trở lên; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở tiếp tục học trung học, phổ thông, bổ túc, nghề từ 15 đến 18 tuổi: 92,3% (năm 2018).

Làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; từ năm 2010 đến nay đã mở 364 đào tạo nghề cho 12.728 lao động nông thôn theo Quyết định 1956; đưa tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo của huyện từ 38,3% năm 2010 lên 55,3% năm 2019.

Về Y tế, nếu như năm 2010 toàn huyện mới chỉ có 5/30 xã được đánh giá đạt, cơ bản đạt chiếm 16,6%; thì đến hết tháng 11/2015 qua đánh giá có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt, bằng 100%%; đến 30/6/2019 có 30/30 = 100 % số xã được đánh giá là Đạt và Cơ bản đạt.

Về tiêu chí này, huyện đã chỉ đạo tất các các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện theo Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Đến hết tháng 6 năm 2019, có 32/32 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng trẻ em dưới 5 tuổi là 8,7% (giảm 0,5% so với năm 2018); Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi là 16,9%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,6%.

Đặc biệt, tất cả trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng chính sách xã hội, người nghèo đều được khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí từ tuyến xã. 100% phụ nữ có thai được theo dõi tại các cơ sở y tế; các bệnh dịch được khống chế kịp thời.

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới năm 2010, khi đó, huyện Chương Mỹ mới chỉ có 3/30 xã được đánh giá đạt, cơ bản đạt tiêu chí về văn hóa, chiếm 10%; thế nhưng, nhờ sự vào cuộc sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, đến hết 2015 qua đánh giá có 15 xã đạt và cơ bản đạt, chiếm 50%; 15/30 xã chưa đạt chiếm 50%; đến 30/6/2019 có 19/30 xã Đạt và Cơ bản đạt chiếm 63,3%; 11/30 xã Chưa đạt = 36,7%;

Thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới với trọng tâm là xây dựng Gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, trong những năm qua đã được quan tâm, đẩy mạnh. Đến hết năm 2018, toàn huyện có 30/30 xã có Làng văn hóa; 66.168 hộ = 88,1 % hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa; 152 làng (= 74,8 %) được công nhận làng văn hóa.

Với sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành đoàn thể trong toàn huyện cảnh quan môi trường nông thôn huyện Chương Mỹ đã có nhiều khởi sắc; bộ mặt nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp; chất lượng môi trường sống được nâng cao, tạo cảnh quan môi trường, hoàn thành xây dựng nông thôn mới bền vững.

Đỗ Đạt

Nguồn :