M
08/10/2020 16:21

Đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Mặc dù diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng đến các lĩnh vực kinh tế xã hội, cũng như đời sống người lao động và hoạt động của các đơn vị. Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm 2020, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn quận Hà Đông đã có nhiều đổi mới để thích ứng, đồng thời hướng mọi hoạt động về cơ sở,đạt hiệu quả cao trên nhiều mặt hoạt động, nhất là trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại Hà Nội tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước Tạo động lực đưa Thủ đô phát triển bền vững

Trong 9 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền giáo dục của Liên đoàn Lao động quận được đổi mới cả về nội dung và hình thức, tập trung vào tổ chức các hoạt động Văn hóa thể thao, giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của quận, Thủ đô và đất nước. Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở từng bước nâng cao và đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao trình độ nhận thức chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật trong công nhân viên chức lao động.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước
Qua các phong trào thi đua, nhiều gương CNVCLĐ đã được biểu dương, khen thưởng kịp thời

Đặc biệt, để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn; ngày từ đầu năm, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông đã xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua cụ thể. Trong đó, nổi bật là các phong trao thi đua như: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” phấn đấu trở thành công nhân giỏi được Liên đoàn Lao động Quận phát động và triển khai sâu rộng đến 100% đơn vị cơ sở và toàn thể đoàn viên công nhân viên chức lao động và đã thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia.

Hưởng ứng phát động của Liên đoàn Lao động quận Hà Đông, đã có 8 doanh nghiệp tổ chức luyện tay nghề thi thợ giỏi, 12 doanh nghiệp tổ chức biểu dương khen thưởng công nhân giỏi tại cơ sở. Thông qua các đợt luyện tay nghề, thi thợ giỏi của các đơn vị cơ sở, đã có hàng trăm những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, làm lợi hàng tỷ đồng. Thông qua thi đua,Liên đoàn Lao động quận cũng đã phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, biểu dương tôn vinh kịp thời những công nhân giỏi, gương người tốt việt tốt. Năm 2020, toàn quận đã có 450 “Công nhân giỏi”, “Lao động giỏi” được biểu dương khen thưởng tại cơ sở.

Song song với các phong trào thi đua, Liên đoàn Lao động quận cũng phát động và tổ chức Tháng công nhân, tháng An toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phong trào “xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” được triển khai sâu rộng trong các doanh nghiệp trên địa bàn, từng bước cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Thông qua hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” hàng năm, kiến thức về Bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ và kỹ năng thực hành của người lao động được củng cố và nâng cao…

Những hoạt động nói trên đã góp phần tạo môi trường làm việc khang trang, sạch đẹp, an toàn tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tiêu biểu như Công đoàn Công ty Hữu hạn kỹ thuật chính xác Ngọc Đức, Công đoàn cty TNHH Toyota Hà Đông, Công đoàn công ty tư vấn Đầu tư xây dựng công nghệ mới ICT, công ty TNHH Italian...

Đỗ Đạt

Nguồn :