M
16/05/2020 08:03

Đề xuất xe máy lưu thông phải bật đèn 24/24 giờ: Cần xem xét hiệu quả

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi. Đáng chú ý, có đề xuất các phương tiện mô tô, xe máy, xe đạp điện, máy điện phải bật đèn cả ban ngày khi lưu thông. Nhiều ý kiến cho rằng, đề xuất này không phù hợp, cần xem xét tính hiệu quả nếu triển khai.

L. Hằng - P. Ngân

Nguồn :