M
15/09/2017 11:23

Đề xuất tiêu chuẩn nhân viên hàng không

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không. Trong đó nêu rõ tiêu chuẩn nhân viên hàng không.

de xuat tieu chuan nhan vien hang khong Tiêu chuẩn mới về trình độ của sĩ quan kiểm tra tàu biển
de xuat tieu chuan nhan vien hang khong
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, nhân viên hàng không gồm: 1. Thành viên tổ lái; 2. Giáo viên huấn luyện bay; 3. Tiếp viên hàng không; 4. Nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay; 5. Nhân viên không lưu; 6. Nhân viên thông báo tin tức hàng không; 7. Nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không; 8. Nhân viên khí tượng hàng không; 9. Nhân viên điều độ, khai thác bay; 10. Nhân viên thiết kế phương thức bay hàng không dân dụng; 11. Nhân viên tìm kiếm, cứu nạn hàng không; 12. Nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; 13. Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không; 14. Nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay; 15. Nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay; 16. Nhân viên bản đồ, sơ đồ, dữ liệu hàng không.

Theo dự thảo, nhân viên hàng không phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: Có chứng chỉ chuyên môn nhân viên hàng không; hoàn thành chương trình huấn luyện năng định nhân viên hàng không theo quy định trong lĩnh vực chuyên ngành; đáp ứng các yêu cầu về trình độ tiếng Anh, sức khỏe, độ tuổi, thời gian thực tập nghiệp vụ và các yêu cầu khác theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về hàng không.

Yêu cầu về trình độ tiếng Anh đối với nhân viên hàng không

Theo dự thảo, các nhân viên hàng không sử dụng thiết bị liên lạc và liên lạc vô tuyến khi thực hiện nhiệm vụ phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu mức 3 hoặc mức 4 theo thang đánh giá của ICAO, bao gồm: Thành viên tổ lái phải có trình độ tiếng Anh mức 4; kiểm soát viên không lưu, nhân viên khai thác liên lạc sóng ngắn không - địa (HF A/G) và huấn luyện viên không lưu (áp dụng đối với huấn luyện cho 2 loại hình nhân viên này) phải có trình độ tiếng Anh mức 4; nhân viên quản lý luồng không lưu, nhân viên bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị phải có trình độ tiếng Anh mức 3; nhân viên thông báo tin tức hàng không, nhân viên sơ đồ, bản đồ, dữ liệu hàng không phải có trình độ tiếng Anh mức 3; các nhân viên hàng không khác theo qui định của ICAO và các văn bản quy phạm pháp luật khác về chuyên ngành không liên quan.

Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không.

Kết quả đánh giá được ghi trên phiếu đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không theo mẫu quy định. Kết quả đánh giá phải được Hội đồng đánh giá trình độ tiếng Anh của cơ sở phê duyệt làm cơ sở để cấp chứng nhận trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không.

Theo Tuệ Văn/baochinhphu.vn

Nguồn :