M
14:01 | 04/02/2020

Đề xuất hỗ trợ 50% mức lương cơ sở đối với giáo viên mầm non tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, tại Dự thảo lần 2 Nghị định quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non đang trong thời gian lấy ý kiến đóng góp, có đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ hàng tháng là giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục tại khu công nghiệp trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ là là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.  

de xuat ho tro 50 muc luong co so doi voi giao vien mam non tai cac khu cong nghiep Mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non trường công lập
de xuat ho tro 50 muc luong co so doi voi giao vien mam non tai cac khu cong nghiep Hà Nội: 250 giáo viên mầm non được cấp chứng chỉ giáo dục vượt trội
de xuat ho tro 50 muc luong co so doi voi giao vien mam non tai cac khu cong nghiep Thiếu hơn 16.000 giáo viên mầm non, phổ thông
de xuat ho tro 50 muc luong co so doi voi giao vien mam non tai cac khu cong nghiep
Ảnh minh họa: T.A

Theo Điều 7, Dự thảo lần 2 Nghị định về chính sách phát triển giáo dục mầm non, giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non công lập được hỗ trợ một khoản bằng tiền, tối thiểu bằng 50% mức lương cơ sở/tháng. Thời gian hỗ trợ được hưởng theo số tháng thực dạy, tối đa 9 tháng/năm học. Tiền hỗ trợ được trả cùng với việc chi trả tiền lương của tháng và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Còn tại Điều 8 của Dự thảo cũng quy định chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục chăm sóc giáo dục trẻ là con công nhân làm việc tại khu công nghiệp. Cụ thể: Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập được ngân sách nhà nước hỗ trợ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất để phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng một phần hoặc toàn bộ công trình hoặc sử dụng quỹ nhà, cơ sở hạ tầng hiện có cho các tổ chức, cá nhân thuê để thành lập cơ sở giáo dục mầm non tư thục phục vụ con công nhân và được miễn hoàn toàn tiền thuê đất và cơ sở vật chất trong thời gian hoạt động để cân đối giảm học phí đối với con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, vận hành hoạt động cơ sở giáo dục mầm non trong khu công nghiệp, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể: Đối với giá trị tài sản cố định: Được tính vào giá trị công trình và trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, các chi phí được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ bao gồm: Chi phí cho việc vận hành cơ sở giáo dục mầm non phục vụ con công nhân, người lao động; Chi hỗ trợ cho công nhân có con đang học mầm non ở các cơ sở giáo dục mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp hoặc các địa phương liền kề; Chi phí cho việc tài trợ, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp hoặc các địa phương liền kề.

Mặc dù đang trong thời gian lấy ý kiến, xong đề xuất này được xem là quy định mới rất đáng hoan nghênh của Dự thảo. Bởi hiện nay Nghị định 06/2018/NĐ-CP chưa có chính sách hỗ trợ đối với giáo viên tại địa bàn có các khu công nghiệp. Nếu được thông qua, chính sách hỗ trợ này sẽ góp phần nâng cao đời sống cũng như thu hút giáo viên về làm việc tại địa bàn có các khu công nghiệp.

T.An

Nguồn :