M
27/04/2020 12:06

Đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng

(LĐTĐ) Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Hướng dẫn số 111-HD/BTGTU về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

day manh tuyen truyen de thay y nghia tam quan trong cua dai hoi dang Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa tới sẽ giảm 5 đồng chí
day manh tuyen truyen de thay y nghia tam quan trong cua dai hoi dang Hà Nội: Lựa chọn cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành nhiệm vụ
day manh tuyen truyen de thay y nghia tam quan trong cua dai hoi dang Hà Nội: Hơn 16 nghìn chi bộ đã tổ chức thành công đại hội

Hướng dẫn nêu rõ, mục đích của đợt tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ thành phố.

day manh tuyen truyen de thay y nghia tam quan trong cua dai hoi dang
Nhiệm kỳ 2015-2020, Thủ đô Hà Nội đã đạt được những thành tựu nổi bật

Đợt tuyên truyền cũng nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy cao độ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, với chế độ…

Nội dung tuyên truyền chia thành 3 đợt, căn cứ theo thời gian tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, đợt 1 sẽ tập trung tuyên truyền về sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội; dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp…

Đợt 2 sẽ là thời điểm trước, trong và sau Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, trong đó tập trung tuyên truyền về quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn; những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, những giải pháp xây dựng và phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ tới…

Đợt 3 là thời điểm trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; không khí dân chủ trong Đại hội và sự thống nhất trong Đảng…

Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu Hội Nhà báo Hà Nội động viên, khuyến khích hội viên tích cực sáng tác các tác phẩm báo chí về chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, những thành tựu của đất nước và Thủ đô.

Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch và triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… tạo không khí thuận lợi, phấn khởi, tin tưởng vào thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hoàng My

Nguồn :