M
13:33 | 24/11/2019

Huyện Thường Tín

Đẩy mạnh tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) So với các địa phương khác, huyện Thường Tín có xuất phát điểm thấp so với bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bình quân các xã trên địa bàn huyện chỉ đạt và cơ bản đạt 8 tiêu chí nông thôn mới; hạ tầng giao thông chưa đồng bộ; đời sống của nhân dân còn thấp… Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đến nay, công cuộc xây dựng nông thông mới trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực. 

day manh tuyen truyen trong xay dung nong thon moi Huyện Quốc Oai: 100% xã đạt tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới
day manh tuyen truyen trong xay dung nong thon moi Muốn hiệu quả phải bắt đầu từ cơ sở
day manh tuyen truyen trong xay dung nong thon moi Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân

Hiện trên địa bàn huyện có 24 xã được Thành phố công nhận đạt xã chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu hết năm 2019 có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm xã Hòa Bình, Tiền Phong, Lê Lợi, Thư Phú.

Có được kết quả trên chính là nhờ sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Đặc biệt, huyện Thường Tín đã đẩy mạnh tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới.

day manh tuyen truyen trong xay dung nong thon moi
Công tác tuyên truyền tại huyện Thường Tín được đẩy mạnh. (Ảnh: Xuân Tiến)

Trong đó, huyện đã tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Trung tâm văn hóa thông tin huyện mở chuyên mục “Chung sức xây dựng nông thôn mới” vào thứ 6 hàng tuần thời lượng 7 phút, hàng tuần đưa 2-3 tin tức tuyên truyền về chương trình. Trong những thời điểm chỉ đạo tập trung cao độ Trung tâm văn hóa thông tin huyện phát 5 - 6 tin tức trong tuần. Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên có tin bài tuyên truyền trên bản tin nội bộ, biên tập tài liệu soạn giảng, tuyên truyền.

Đồng thời, huyện cũng thường xuyên cung cấp, phối hợp với các cơ quan báo, đài của Trung ương và thành phố, đưa tin bài về xây dựng nông thôn mới của huyện. Do vậy, nhận thức của cán bộ, công chức và người dân về xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến rõ rệt, người dân ngày càng tích cực, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2010 đến 30/6/2019 trên địa bàn huyện đã huy động được 1.069.528 triệu đồng vốn ngoài ngân sách thực hiện chương trình nông thôn mới.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, tập huấn cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới, được Ban chỉ đạo của huyện đặc biệt quan tâm.

Qua công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người dân đã hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa của Chương trình nông thôn mới, đồng thời tạo được không khí thi đua, phấn khởi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Thông qua tuyên truyền đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Người dân đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đóng góp dưới nhiều hình thức như tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất làm đường và các công trình công cộng…

Nguyễn Minh

Nguồn :