M
07/01/2020 20:43

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1939/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các ngành liên quan".

day manh thuc hien dich vu cong truc tuyen muc do 4 Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm
day manh thuc hien dich vu cong truc tuyen muc do 4 Hà Nội tiếp tục nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật
day manh thuc hien dich vu cong truc tuyen muc do 4 Hà Nội phấn đấu hết năm 2019, 100% thủ tục hành chính được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Đề án có mục tiêu chung là xây dựng và triển khai các giải pháp đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Hoàn thiện, mở rộng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm bảo đảm dữ liệu được thu thập, xác minh và quản trị một cách đầy đủ và chính xác để kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan.

day manh thuc hien dich vu cong truc tuyen muc do 4
Đề án là thúc đẩy cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, coi đây là một chỉ số chính phản ánh thực chất cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin

Cụ thể, phương hướng của Đề án là thúc đẩy cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; coi đây là một chỉ số chính phản ánh thực chất cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, lấy người dân làm trung tâm, hướng tới mục tiêu là sự hài lòng của cá nhân, tổ chức.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm là tài sản chung được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì xây dựng, quản lý và vận hành, chứa đựng các thông tin cần thiết về BHXH, BH thất nghiệp, BHYT và các thông tin về y tế, an sinh xã hội để thực hiện chính sách Bảo hiểm đồng thời phục vụ quản lý nhà nước của các ngành liên quan như y tế, lao động, thương binh - xã hội…

Cơ sử dữ liệu quốc gia về bảo hiểm kết nối, chia sẻ hai chiều với cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan đảm bảo tính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, cơ quan liên quan. Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được chia sẻ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Việc thu thập, cập nhật và sử dụng thông tin tuân thủ pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân.

B.D

Nguồn :