M
19/04/2020 17:35

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân cho biết, trong Quý II/2020 sẽ tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức biểu dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” thông qua việc tổ chức các hội thi thợ giỏi, thao diễn kỹ thuật theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng đến chào mừng 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

day manh phong trao thi dua yeu nuoc trong cnvcld LĐLĐ quận Thanh Xuân: Nâng cao công tác tuyên truyền phòng, chống dịch
day manh phong trao thi dua yeu nuoc trong cnvcld Điểm sáng trong công tác chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động
day manh phong trao thi dua yeu nuoc trong cnvcld Tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
day manh phong trao thi dua yeu nuoc trong cnvcld
Biểu dương, khen thưởng các đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua

Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân chỉ đạo 100% các công đoàn cơ sở tổ chức phát động phong trào thi đua với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp"; “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” của Tổng LĐLĐ Việt Nam, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2020.

Đặc biệt, trong Quý I/2020, LĐLĐ quận đã xây dựng và triển khai tới các công đoàn cơ sở Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2020; tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2019, kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Ban Cán sự Phụ nữ lao động - tiền thân của Ban nữ công hiện nay (2/1949)…

Tiếp tục vận động CNVCLĐ thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đã đề ra, theo Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân Cao Đắc Tiến, thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ quận tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức biểu dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” năm 2020 thông qua việc tổ chức các hội thi thợ giỏi, thao diễn kỹ thuật theo hướng thiết thực, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành các công trình chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngay thành lập Công đoàn Việt Nam đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian; tổ chức Hội nghị biểu dương “Công nhân giỏi” cấp quận và lựa chọn Công nhân tiêu biểu đề nghị Thành phố biểu dương…

Trong đó, chú trọng công tác đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua cho phù hợp với từng loại hình cơ sở, ngành nghề, sát thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của cơ sở, ngành, địa phương và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Đỗ Đạt

Nguồn :