Multimedia
21/04/2021 21:03
Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong công nhân viên chức lao động ngành Xây dựng Hà Nội

21/04/2021 21:03

(LĐTĐ) Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày bầu cử toàn dân, Tháng Công nhân và Tháng an toàn vệ sinh lao động, ngày 20/4, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức thành công hội khỏe công nhân viên chức lao động ngành Xây dựng Hà Nội năm 2021