M
17:53 | 02/08/2019

Ông Nguyễn Đức Minh - Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Đặt yếu tố con người làm trung tâm mọi hoạt động

(LĐTĐ) Ông Minh cùng với tập thể Ban chấp hành Công đoàn chỉ đạo các tổ công đoàn triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống cán bộ viên chức trong nhà trường...

dat yeu to con nguoi lam trung tam moi hoat dong Nữ cán bộ đa năng
dat yeu to con nguoi lam trung tam moi hoat dong Tích cực vận động đoàn viên tham gia phong trào đoàn thể
dat yeu to con nguoi lam trung tam moi hoat dong Chủ tịch Công đoàn luôn tận tâm với công việc
dat yeu to con nguoi lam trung tam moi hoat dong
Ông Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Từ tháng 4/2014, được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Công đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, ông Nguyễn Đức Minh đã cùng với Ban chấp hành Công đoàn trường xây dựng các chương trình hoạt động, tuyên truyền đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đoàn viên công đoàn nhà trường.

Công đoàn nhà trường thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách và tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản quy định nội bộ liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, viên chức và người lao động.

Công đoàn nhà trường đã phát động và triển khai tổ chức tốt các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động Thành phố và Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy phát động. Ông Minh cùng với tập thể Ban chấp hành Công đoàn chỉ đạo các tổ công đoàn triển khai các hoạt động chăm lo đời sống cán bộ viên chức trong nhà trường, kịp thời thăm hỏi cán bộ viên chức và lao động hợp đồng nhân dịp sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỷ…

Ở lĩnh vực chuyên môn, với cương vị là Trưởng phòng Tổ chức hành chính, ông Nguyễn Đức Minh có nhiều sáng kiến trong viêc tổ chức, sắp xếp cán bộ nhân sự. Trong đó phải kể đến sáng kiến “Đề án tinh giản biên chế trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội giai đoạn 2015 - 2020”. Việc ứng dụng sáng kiến vào trong công tác quản lý đã đánh giá được thực trạng, chất lượng đội ngũ viên chức và yêu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn 2015 - 2020. Ông Minh còn có sáng kiến “Phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội”.

Sáng kiến được áp dụng từ đầu năm học 2017 - 2018 đối với toàn thể viên chức tại các phòng, khoa, trung tâm thuộc nhà trường. Sáng kiến đã góp phần giúp nhà trường nâng cao chất lượng hoạt động quản lý viên chức trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay.

Thông qua việc rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ viên chức, nhà trường đã lập danh sách cử trên 150 lượt viên chức tham gia các lớp đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sau đại học và đại học văn bằng 2, bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch viên chức và bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học…

Vũ Quế

Nguồn :