M
22/01/2016 09:31

Đào tạo nhân lực y tế theo hướng dựa trên năng lực

Vừa qua, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo Đổi mới đào tạo nhân lực y tế Việt Nam, GS.TS. Lê Quang Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế - đến dự.

Toàn ngành y tế vào cuộc
Thầy thuốc trẻ Việt Nam chung tay góp sức vì cộng đồng

Trong thời gian qua, công tác đào tạo nhân lực y tế đã đạt được một số kết quả quan trọng, nhưng cũng bộc lộ một số khó khăn thách thức, đòi hỏi cần có những giải pháp hợp lý để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực và hướng tới hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đào tạo nhân lực y tế theo hướng dựa trên năng lực
Ảnh minh họa

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Lê Quang Cường cho biết, thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ Y tế đã chủ trương đổi mới theo hướng tiếp cận phương thức đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới. Trước mắt, đổi mới đào tạo nhân lực y tế đi sâu vào đổi mới một số chương trình đào tạo chủ chốt theo hướng dựa trên năng lực nhằm tạo ra nguồn nhân lực y tế đáp ứng với mô hình bệnh tật và hoàn cảnh thực tế của Việt Nam, gắn đào tạo với sử dụng nhân lực y tế. Bộ Y tế đã triển khai nghiên cứu và đề xuất mô hình đào tạo ngành y, dược theo hướng đảm bảo tính khoa học, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc tại phiên họp của Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, đổi mới đào tạo nhân lực y tế là một quá trình lâu dài, cần sự chỉ đạo thống nhất của cơ quan quản lý cũng như sự tham gia tích cực của cả hệ thống đào tạo nhân lực y tế hướng tới mục tiêu là nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn chăm sóc sức khỏe nhân dân và hội nhập quốc tế.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong nước, quốc tế và các nhà quản lý đào tạo nhân lực y tế đã chia sẻ những kinh nghiệm về cải cách giáo dục y khoa, trao đổi thảo luận về thực tiễn và định hướng đổi mới đào tạo nhân lực y tế tại Việt Nam.

Thu Trang

Nguồn :