M
21:50 | 26/10/2019

Dân vận khéo góp sức xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Tại thị xã Sơn Tây, công tác xây dựng nông thôn mới được xác định là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân tham gia thực hiện. Để nhân dân phát huy sự chủ động trong xây dựng nông thôn mới nhiều bài học, cách làm hay đã được đúc rút. Trong đó, một trong những kinh nghiệm quý từ Sơn Tây là công tác dân vận cùng sự chỉ đạo thống nhất từ các cấp Đảng, chính quyền và việc thống nhất đoàn kết trong Đảng, sâu sát đến nhân dân, vận động nhân dân cả về tư tưởng lẫn hành động đóng vai trò rất quan trọng…  

dan van kheo gop suc xay dung nong thon moi Thị xã Sơn Tây: Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa người dân nông thôn
dan van kheo gop suc xay dung nong thon moi Vị làng...
dan van kheo gop suc xay dung nong thon moi Thị xã Sơn Tây: Chú trọng phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân
dan van kheo gop suc xay dung nong thon moi Tổ chức đi thực tế về công tác xây dựng nông thôn mới tại Sơn Tây

Trong suốt thời gian thực hiện xây dựng nông thôn mới ở Sơn Tây, có một thực tế là, ngay bước đầu không phải nhận thức của tất cả người dân về nông thôn mới đều đã đầy đủ. Không ít nơi, người dân còn trông chờ vào ngân sách Nhà nước.

dan van kheo gop suc xay dung nong thon moi
Cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông trên địa bàn thị xã Sơn Tây ngày một đồng bộ, nâng cao. Ảnh: Đinh Luyện

Để khắc phục điều này, theo ông Nguyễn Huy Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, vai trò chỉ đạo, lãnh đạo điều hành của các cấp, các ngành trong xây dựng nông thôn mới rất quan trọng. Trong đó, phải xây dựng đồng bộ hệ thống bộ máy để chỉ đạo thực hiện chương trình từ cấp thị xã đến cấp xã.

Bên cạnh đó, Thị ủy, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của Thị xã đã chỉ đạo các phòng ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, thành viên… bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy, tổ chức tuyên truyền, tập huấn sâu rộng đến cán bộ Đảng viên và toàn thể nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới.

Công việc tuyên truyền và huy động nguồn lực trong nhân dân ở mỗi xã lại có những sáng kiến, những cách vận động rất linh hoạt. Tính từ năm 2016-2018, trên toàn thị xã Sơn Tây đã vận động các cá nhân tổ chức, doanh nghiệp đóng góp công trình hiện vật và các hộ gia đình đóng góp hơn 41.000 ngày công, các hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ 1,125 tỷ đồng tiền mặt, đặc biệt nhân dân hiến 26.109m2 đất.

Tiêu biểu như nhân dân xã Sơn Đông hiến 856m2 đất mở rộng nghĩa trang, nhân dân thôn Đồi Vua hiến 1.500m2 đất mở rộng đường giao thông nông thôn và đường nội đồng, đóng góp hơn 100 triệu đồng tiền mặt để sửa chữa, tôn tạo các khu di tích. Xã Cổ Đông cũng vận động nhân dân hiến 2.000m2 đất nông nghiệp, 2.500m2 đất ở và 5.444 ngày công lao động. Ngoài ra, xã Thanh Mỹ huy động nhân dân hiến 700m2 đất để mở rộng đường, ngõ, với tổng là 8ha đất để làm đường nội đồng...

dan van kheo gop suc xay dung nong thon moi
Đời sống người nông dân trên địa bàn thị xã Sơn Tây được cải thiện. Ảnh: Đinh Luyện

Chia sẻ kinh nghiệm đúc rút được từ quá trình xây dựng nông thôn mới ở Đường Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Phan Văn Lợi cho rằng, xây dựng nông thôn mới mục đích cao nhất là đời sống người dân phải đi lên rõ rệt. Vì vậy, mọi việc trước tiên là để mỗi gia đình, mỗi hộ dân có đời sống ấm no và phát triển hơn.

Còn theo ông Chu Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Kim Sơn, công tác tuyên truyền đối với nhân dân rất quan trọng, công tác dân vận phải làm rất tốt thì quá trình xây dựng nông thôn mới sẽ thực sự hiệu quả và san sẻ bớt những khó khăn. Khi tiến hành những hạng mục của xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã cử từng cán bộ xuống các chi bộ thôn, cùng tham gia họp, vận động bà con để bà con hiểu về vai trò của mình với việc xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ cùng với nhân dân họp bàn, đưa ra phương án đóng góp phù hợp nhất, nhân dân ai có nguồn có thể đóng góp thêm, ai hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn thì có thể thu dưới mức đã thống nhất, thay vào đó, dân góp công, góp ngày làm.

Đinh Luyện

Nguồn :