M
20/10/2020 16:03

Đảm bảo các hoạt động kinh tế Công đoàn hiệu quả

(LĐTĐ) Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06b/ NQ- TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn; có thể thấy công tác kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế Công đoàn đã mang lại hiệu quả nhất định.

Huyện Phú Xuyên: Tổng kết chương trình phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân và Liên đoàn Lao động Công đoàn Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên: Quan tâm chăm lo đời sống người lao động

Trong 5 năm qua (2015 – 220), Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn. Công đoàn cấp trên cơ sở tự kiểm tra đồng cấp 5 cuộc, kiểm tra cấp dưới 131 cuộc. Công đoàn cơ sở tự kiểm tra tài chính đồng cấp và cấp dưới 541 cuộc.

Qua kiểm tra cho thấy, Công đoàn cấp trên cơ sở đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn và giao dự toán cho công đoàn cấp dưới theo tinh thần Nghị quyết 9c/ NQ- BCH ngày 08/02/2017 về điều chỉnh giảm tỷ trọng 10% chi quản lý hành chính, 10% cho hoạt động phong trào.

Công đoàn cấp trên cơ sở đã ký chương trình phối hợp với Chi cục thuế, tăng cường kiểm tra đôn đốc và có nhiều hình thức, biện pháp thu kinh phí công đoàn đặc biệt là thu kinh phí công đoàn ở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn; triển khai thu kinh phí công đoàn 2% vào tài khoản Công đoàn Việt Nam qua ngân hàng Vietinbank. Công đoàn cơ sở có nhiều cố gắng trong công tác thu đoàn phí và trích nộp kinh phí công đoàn, thực hiện các mục chi, nội dung chi theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đảm bảo các hoạt động kinh tế Công đoàn hiệu quả
Đời sống của công nhân lao động huyện Phú Xuyên ngày càng đảm bảo (Ảnh minh họa: H.D)

Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, các cấp Công đoàn trong huyện đã tiến hành kiểm tra đồng cấp về công tác thu, phân phối, quản lý sử dụng tài chính tài sản công đoàn 5 năm qua. Trong chi tiêu tài chính, Công đoàn, thực hành tiết kiệm chi hành chính, dành kinh phí chi phục vụ cho hoạt động phong trào. Hệ thống sổ sách ghi chép đầy đủ, chứng từ kế toán, số liệu phản ánh chi tiết.

Công đoàn cấp trên cơ sở được Huyện ủy quan tâm chỉ đạo sát sao, Ủy ban nhân dân huyện tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động lớn. Nhiều Công đoàn cơ sở đã được cấp ủy Đảng chỉ đạo sát sao, chính quyền đồng cấp quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho công đoàn tổ chức các hoạt động. Thực hiện nghiêm NQ 11/NQ- CP của chính phủ

Tuy nhiên do cán bộ Công đoàn cơ sở kiêm nhiệm nên còn một số Công đoàn cơ sở xây dựng quy chế chi tiêu tài chính còn lúng túng, định mục các khoản chi còn nhầm, chi quà tặng, lễ tết, chi thăm hỏi... vượt mức; việc cập nhật chứng từ chi còn chưa thường xuyên, một số Công đoàn cơ sở chi mua hàng hóa từ 200.000 đồng trở lên chưa có hóa đơn tài chính, thiếu chứng từ gốc, thiếu dự trù kinh phí, việc nhận thức về công tác kiểm tra còn hạn chế, chế độ báo cáo, dự toán, quyết toán tài chính còn chậm. Tất cả những vấn đề trên đã được Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện nhắc nhở, rút kinh nghiệm cho các Công đoàn cơ sở ngay sau kết luận của cuộc kiểm tra...

Về công tác giám sát và xử lý kỷ luật cán bộ, tổ chức công đoàn vi phạm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra thành phố xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2019; Công đoàn cấp trên cơ sở giám sát 02 cuộc: 01 cuộc giám sát tổ chức, 01 cuộc giám sát 23 đồng chí trong Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện khóa X việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công đoàn cơ sở giám sát 93 tổ chức; 175 đồng chí Ban chấp hành Công đoàn cơ sở việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Qua giám sát đều thực hiện tốt việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Thu Trang

Nguồn :