M
23/05/2020 16:04

Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025

(LĐTĐ) Ngày 22/5, Đảng bộ Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên.  

dai hoi dang bo so tai nguyen va moi truong ha noi nhiem ky 2020 2025 Không khí Hà Nội ô nhiễm do bụi từ hàng nghìn công trường xây dựng
dai hoi dang bo so tai nguyen va moi truong ha noi nhiem ky 2020 2025 Urenco Hà Nội biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
dai hoi dang bo so tai nguyen va moi truong ha noi nhiem ky 2020 2025 Cùng nhau tạo dựng môi trường làm việc an toàn

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Bùi Duy Cường, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chủ yếu, các khâu đột phá, các chương trình công tác của Thành uỷ, Đảng ủy khối.

dai hoi dang bo so tai nguyen va moi truong ha noi nhiem ky 2020 2025

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội (Ảnh: Hoàng Minh)

Trong đó, Đảng bộ Sở đã ban hành 2 chương trình hành động, 3 chương trình công tác năm, 6 Nghị quyết, 20 Kế hoạch, 4 Đề án và 19 văn bản chỉ đạo điều hành. Xác định được tầm quan trọng của lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội đã thực hiện phân công, phân nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từng bước được tăng cường và phát huy hiệu quả; công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản, biến đổi khí hậu trong nhiệm kỳ qua có nhiều chuyển biến rõ nét. Cải cách hành chính tiếp tục được tập trung đẩy mạnh. Tổ chức đảng và bộ máy cơ quan từng bước được hoàn thiện, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từng bước kiểm soát, hạn chế cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường không khí.

Sở tập trung triển khai dự án xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Hà Nội, đến nay đã thực hiện toàn bộ các gói thầu trên địa bàn 27 quận, huyện, thị xã; đã triển khai đồng bộ công tác đo đạc, số hóa, biên tập chỉnh lý bản đồ lồng ghép với công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Thành phố.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện, Đảng ủy Sở đã xét cử 101 quần chúng đi học lớp nhận thức về Đảng, kết nạp được 67 đảng viên mới (đạt 112% chỉ tiêu Đại hội đề ra tại nhiệm kỳ 2015 – 2020). Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra thực hiện định kỳ hàng năm, theo chuyên đề đối với các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc và đảng viên.

dai hoi dang bo so tai nguyen va moi truong ha noi nhiem ky 2020 2025

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: Hoàng Minh)

Đảng ủy Sở luôn coi trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc; hoạt động theo đúng Quy chế và Chương trình làm việc toàn khóa. Duy trì nề nếp sinh hoạt, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với nêu cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, thống nhất cao khi xem xét, quyết định.

Trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, tập trung vào công tác quản lý nhà nước về đất đai; bảo vệ môi trường; quản lý tài nguyên khoáng sản; tài nguyên nước; khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu; thanh tra, kiểm tra.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phùng Khải Lợi, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội cho rằng: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ quan Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội đã luôn bám sát sự chỉ đạo của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và Đảng ủy khối các cơ quan thành phố để lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng ủy Sở cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thiểu các thủ tục, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý và giải quyết các thủ tục hành chính. Đặc biệt là xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền và các đoàn thể, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, với phương thức hoạt động mới, năng động, phù hợp…

Phát huy tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 đồng chí, trong đó, đồng chí Nguyễn Trọng Đông được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội.

PV

Nguồn :