M
20/09/2020 10:52

Đa dạng các hoạt động chăm lo, nâng cao phúc lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống, việc làm và nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn là điểm tựa vững chắc của người lao động.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong người lao động
Ngành Giáo dục huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
Nhiều hoạt động hướng về người lao động

Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Hoản cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Công đoàn ngành đã tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được những kết quả quan trọng, nhất là trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Theo đó, trong công tác đại diện, chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động, Công đoàn ngành đã tham gia Hội đồng nâng lương thường xuyên cho 34 công nhân viên chức lao động; nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong công tác cho 47 công nhân viên chức lao động.

san se kho khan cung lao dong nganh nong nghiep
Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng công nhân năm 2020.

Công đoàn ngành cũng đã và đang đẩy mạnh “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” bằng việc ký thỏa thuận hợp tác với 6 đơn vị ưu đãi giảm giá từ 5% - 10% đối với các sản phẩm, dịch vụ của đơn vị.

Trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành đã xây dựng 4 văn bản chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Đồng thời đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trợ cấp cho 40 đoàn viên công nhân viên chức lao động với số tiền 20 triệu đồng; Công đoàn ngành trợ cấp 26 đoàn viên công nhân viên chức lao động với số tiền 26 triệu đồng.

Các Công đoàn cơ sở đã phối hợp người sử dụng lao động chi trả lương cho công nhân viên chức lao động bị ngừng việc theo quy định của Chính phủ và trợ cấp cho 150 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 70 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, Công đoàn ngành đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trong ngành tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động theo tiến độ của ngành và Thành phố. Đến nay, đã có 20/20 đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, 6/16 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động.

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn được Công đoàn ngành tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức, chương trình, phương pháp tập huấn, trong đó, chú trọng các nội dung về chính sách, pháp luật lao động, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn năm 2020.

Hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động luôn được duy trì và đẩy mạnh, trong 9 thánh đầu năm, Công đoàn ngành đã tổ chức 03 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, trong đó tập trung tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động…

Ngoài ra, Công đoàn ngành đã tổ chức phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ IV năm 2020 và tổ chức Lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động, cấp thẻ cho gần 100 đồng chí cán bộ Công đoàn chủ chốt và đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh viên tại cơ sở.

“Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Công đoàn ngành sẽ tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tập trung rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 để tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị góp phần hoành thành nhiệm vụ chung của Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội năm 2020” – ông Hoản nhấn mạnh.

Mai Quý

Nguồn :