M
26/09/2020 20:23

Cùng chăm lo cho đoàn viên, người lao động ngành Y tế

Vừa qua, Sở Y tế Hà Nội và Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025, nhằm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động trong Ngành.

Thăm và tặng quà nhân viên y tế thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Tập huấn triển khai điều lệ Công đoàn Việt Nam Triển khai kế hoạch hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn năm 2021
Cùng chăm lo cho đoàn viên, người lao động ngành Y tế
Chương trình phối hợp giữa Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, nhằm chăm lo tốt hơn cho người lao động trong Ngành.

Chương trình phối hợp công tác gồm có 4 nội dung chính: Đó là phối hợp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành, Thành phố hàng năm và trong giai đoạn.

Trọng tâm là các phong trào thi đua: “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế đáp ứng sự hài lòng của người bệnh”, “Người tốt, việc tốt”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nghiên cứu khoa học, sáng kiến sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Xanh - sạch - đẹp”…

Phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nâng cao phúc lợi xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô. Phối hợp tuyên truyền pháp luật và các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nâng cao ý thức công dân cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Phối hợp tổ chức các hoạt liên quan đến người lao động như: Tôn vinh thầy thuốc tiêu biểu; biểu dương công nhân, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh giỏi; gia đình tiêu biểu; giỏi việc nước - đảm việc nhà; hội thao, hội khỏe cấp ngành…

Việc ký kết chương trình sẽ tạo sự phối hợp ngày càng hiệu quả giữa Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trong việc phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Hà Nội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Minh Khuê

Nguồn :