M
14/04/2020 11:28

Công đoàn Thủ đô tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực, Phụ trách Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa vừa ký Công văn số 217/LĐLĐ chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin trong các cấp Công đoàn Thủ đô.    

cong doan cac cap tang cuong tuyen truyen tuyen truyen ky niem 150 nam ngay sinh vilenin Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
cong doan cac cap tang cuong tuyen truyen tuyen truyen ky niem 150 nam ngay sinh vilenin Tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
cong doan cac cap tang cuong tuyen truyen tuyen truyen ky niem 150 nam ngay sinh vilenin Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày phụ nữ Việt Nam

Cụ thể, về nội dung tuyên truyền, LĐLĐ Thành phố đề nghị các cấp Công đoàn tập trung tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin- lãnh tụ của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; vai trò, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam; khẳng định giá trị bền vững và sức sống của Cách mạng Tháng Mười Nga, của chủ nghĩa Mác- Lêin trong thời đại ngày nay. Cùng đó, các cấp Công đoàn tập trung tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa Mác- Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; về đường đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

cong doan cac cap tang cuong tuyen truyen tuyen truyen ky niem 150 nam ngay sinh vilenin
Nhà tư tưởng vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới V.I.Lênin. Ảnh tư liệu

Các cấp Công đoàn cần tuyên tuyền đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái xuyên tạc, phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí minh; làm cho công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao và cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin đối với phong trào công nhân và cách mạng thế giới; thể hiện sự tôn kính, lòng biết ơn sâu sắc đối với nhà tư tưởng vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Đặc biệt, các cấp Công đoàn cần chú trọng tuyên truyền, khẳng định sự kiên định vận dụng sáng tạo phù hợp chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam của Đảng và nhân dân ta.

Về hình thức tuyên truyền, LĐLĐ Thành phố yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin bằng các hình thức phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, gắn với tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế- xã hội quý I/2020 và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công nhân viên chức thực hiện nghiêm túc, triệt để các quy định, hướng dẫn của Chính phủ và Chỉ thị của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.

LĐLĐ Thành phố xác định, việc đẩy mạnh tuyên truyền tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin là nhằm củng cố, bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng đối với công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Do đó, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô căn cứ vào điều kiện thực tế để triển khai thực hiện một cách hiệu quả.

Phạm Diệp

Nguồn :