M
21/05/2020 11:55

Công đoàn Thủ đô hỗ trợ công tác phòng chống dịch và người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh

(LĐTĐ) Từ đầu năm tới nay, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều giải pháp phòng chống dịch, hỗ trợ công tác phòng chống dịch đồng thời hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Nguồn :