Multimedia
Công đoàn tham gia đổi mới giáo dục- đào tạo

15/09/2020 17:46

Thời gian qua, toàn ngành Giáo dục huyện Phú Xuyên nỗ lực thi đua thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; thực hiện Nghị quyết quy mô giáo dục của huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển mạnh. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học trong các trường từng bước được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ và hiện đại.
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

*****

Thời gian qua, toàn ngành Giáo dục huyện Phú Xuyên nỗ lực thi đua thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; thực hiện Nghị quyết quy mô giáo dục của huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển mạnh. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học trong các trường từng bước được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ và hiện đại. Có được thành tích này Công đoàn Giáo dục huyện đóng góp phần quan trọng.

**********

Hiệu quả

trong công tác phối hợp

*** oOo ***

Trường Tiểu học thị trấn Phú Xuyên là một trong những trường đông nhất của cấp tiểu học với 60 cán bộ giáo viên nhân viên, gần 1.400 học sinh đang học tại 4 điểm trường.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Trong quá trình làm việc, cô giáo Lại Phước An – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường, đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn (Chủ tịch Công đoàn là Phó hiệu trưởng) tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch của nhà trường. Cụ thể, phối hợp phân công tác tổ chức trong trường căn cứ vào tình hình thực tế, xét năng lực, hoàn cảnh gia đình của mỗi giáo viên.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Việc phối hợp phân công giáo viên có tác dụng phát huy năng lực của từng giáo viên trong công tác chuyên môn. Thực hiện chế độ họp liên tịch và công tác phối hợp mỗi tháng đều có họp giao ban gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn…

Ngoài ra còn có những buổi họp liên tịch đột xuất khác có liên quan đến quyền và trách nhiệm của đoàn viên, giáo viên.

Cô Lại Phước An chia sẻ: “Việc phối hợp giữa hiệu trưởng và Công đoàn trong công tác chuyên môn cho thấy phong trào giáo dục phát triển mạnh, kết quả hoạt động chuyên môn được nâng cao.

Có được điều đó là do sự đoàn kết, nhất trí của tập thể sư phạm nhà trường. Công đoàn trường góp phần quan trọng trong việc vận động, tập hợp đội ngũ tham gia thực hiện các nội dung quản lý chuyên môn; chăm lo đời sống;

Phổ biến, vận động cán bộ giáo viên nhân viên chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, của trường và chính sách của Nhà nước”.

Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Trần Phú, cô giáo Phạm Thùy Quyên cho biết: Công đoàn cơ sở là cầu nối giữa cán bộ đoàn viên với các đoàn thể trong trường và ngoài xã hội, là tổ chức chính trị của trường, đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Chính vì thế, Công đoàn thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt mọi chế độ, chính sách có liên quan đến quyền lợi của người lao động để kịp thời đề xuất với lãnh đạo nhà trường thực hiện đúng, đủ, kịp thời theo quy định. Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở còn có vai trò quan trọng trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt.

Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường cụ thể hóa nội dung của phong trào phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của trường; tổ chứ thành nhiều đợt thi đua với chủ đề cụ thể, lồng ghép với các phong trào…

Phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” đã tạo cho mỗi thày, cô giáo thường xuyên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Từ đó giúp các em học sinh được phát huy tính sáng tạo, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống”.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

**********

Phát huy quyền dân chủ

của cán bộ viên chức

*** oOo ***

Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã phối hợp, chỉ đạo các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền, thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Cùng với chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức để sửa đổi các nội quy, quy chế phù hợp với năm học mới như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế làm việc, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Các quy chế đã xác định được quyền và trách nhiệm của Ban lãnh đạo và cán bộ, giáo viên, nhân viên, tạo môi trường làm việc đảm bảo tính thân thiện, đoàn kết, công khai, dân chủ.

Bà Nguyễn Thị Lương – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, cho biết: Ban chấp hành công đoàn cơ sở quan tâm lắng nghe, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, chủ động giải quyết và đề xuất giải quyết những tồn tại, vướng mắc tại cơ sở; giám sát thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp, nâng l­ương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phân công tiết giảng, thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi và chế độ kiêm nhiệm cho cán bộ công đoàn...

Qua đó, phát huy được quyền dân chủ của cán bộ, giáo viên, tạo môi trường làm việc thân thiện, công khai, minh bạch, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động ổn định và tiến bộ.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên nhân viên luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được Liên đoàn Lao động huyện và Phòng Giáo dục đào tạo huyện quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Các công đoàn cơ sở tặng quà cho hàng trăm cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và con cán bộ, giáo viên học giỏi nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ.

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 4 năm 2020, phối hợp tổ chức các hoạt động, phát động hưởng ứng, 100% các công đoàn cơ sở khối giáo dục đã chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị quan tâm chăm lo điều kiện giảng dạy của giáo viên, điều kiện làm việc của các nhân viên; đặc biệt quan tâm đảm bảo an toàn cho các bộ môn giáo dục thể chất, thực hành thí nghiệm, điều kiện làm việc của các bếp ăn trong khối trường mầm non.

Thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, Liên đoàn Lao động huyện ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên, Bưu điện huyện giảm giá 5 – 10% khi mua các hàng tiêu dùng và cước phí; giảm 5% khi mua các con giống vịt, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật. Năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện và Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên đã ký Chương trình thỏa thuận hợp tác nâng cao 86 đoàn viên với số tiền được thụ hưởng 46 triệu đồng hỗ trợ cho 5 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn…

**********

Nâng cao chất lượng đội ngũ

cán bộ giáo viên

*** oOo ***

Ngay từ đầu năm học 2019 – 2020, Liên đoàn Lao động huyện và Phòng Giáo dục đào tạo huyện đã phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công đoàn các trường đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức tuyên truyền, vận động, quán triệt người lao động thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19...

Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao xây dựng chuyên trang chuyên mục công đoàn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với Đài truyền thanh các xã, thị trấn các công đoàn cơ sở viết tin bài tuyên truyền trên Đài truyền thanh. Tuyên truyền những nội dung mới về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị, chủ đề năm của thành phố Hà Nội, chủ đề năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Xây dựng tủ sách pháp luật trong thư viện nhà trường, phổ biến những quy định mới của ngành để cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiên cứu, học tập và coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt năm học. Đặc biệt trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khó lường Ban chỉ đạo công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn để tuyên truyền cán bộ, giáo viên, người lao động, phụ huynh, học sinh về cách phòng chống dịch bệnh Covid-19 như phun thuốc khử khuẩn, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn khô, khai báo y tế, cài đặt Bluezone, thực hiện thông cáo của Bộ y tế và tuyên truyền phòng chống bệnh chân tay miệng, sốt xuất huyết… đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Liên đoàn Lao động huyện cũng tiếp tục phối hợp tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 14/02/2014 của Thành ủy và Kế hoạch 140/KH-UBND ngày 06/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo và tổ chức bồi dưỡng kiến thức mới cho giáo viên. Phổ biến các nội dung chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, khó lường và có tính chất lây lan rộng thực hiện Chỉ thị 15,16,19 của Chính phủ, thực hiện sự chỉ đạo của ngành giáo dục các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn để có biện pháp tổ chức phòng chống dịch cho thầy và trò, dạy học online để đảm bảo chương trình kế hoạch năm học.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp chỉ đạo và tổ chức phong trào nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ. Chỉ đạo Ban chấp hành các công đoàn cơ sở phối hợp xây dựng kế hoạch, thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Phối hợp tuyên truyền và tiếp tục triển khai thực hiện 2 Bộ quy tắc ứng xử ban hành kèm theo Quyết định 522/QĐ-UBND và Quyết định 1665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Tổ chức đăng ký việc làm cụ thể thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để cán bộ, giáo viên, nhân viên tự nguyện, tích cực hưởng ứng thực hiện nếp sống văn minh, nhất là trong việc hiếu, việc hỷ. Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đã tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, giáo viên, nhân viên.

**********

Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy

vai trò chủ động

*** oOo ***

Năm học 2020-2021 là năm toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, tiếp tục thực hiện chủ đề năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam , “Năm nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”.

Theo ông Đào Đức Gương – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện sẽ phối hợp chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó quan tâm đặc biệt đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; cần có những giải pháp mở rộng nguồn thu hợp pháp để nâng cao đời sống cho người lao động.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Tiếp tục rà soát các chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ công đoàn, phát hiện những vướng mắc, bất cập để kịp thời có ý kiến với chuyên môn và các cấp có thẩm quyền giải quyết, tránh thực hiện chế độ chính sách không đúng để xảy ra đơn thư khiếu nại vượt cấp. Tiếp tục thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục và các cuộc vận động từ thiện, nhân đạo trong ngành; nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh khó khăn”.

Bên cạnh đó, phối hợp chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động tham gia quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn; tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực. Phối hợp với chính quyền tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng để đảm bảo khách quan, thực chất, xây dựng hợp lý phương thức đánh giá thi đua, cơ chế khen thưởng nhằm động viên khuyến khích những nhân tố mới.

Đồng thời tích cực tham gia đầy đủ và có chất lượng các hội thi, các hoạt động do Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn Giáo dục Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố, Phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt công đoàn, phát huy vai trò chủ động của công đoàn cơ sở. Xây dựng tập thể đoàn kết, quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Ban chấp hành công đoàn cơ sở với Ban lãnh đạo đơn vị. Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm sắp xếp, bố trí dành thời gian hợp lý để cán bộ công đoàn hoạt động theo quy định.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

--------------------------------

Nội dung: Hoàng Duy

Ảnh: Hữu Minh

Trình bày: P.Thắng

--------------------------------