M
09/02/2021 12:35

Công đoàn phường Minh Khai: Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương

(LĐTĐ) Thời gian qua, ngoài chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân phường Minh Khai (trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng) đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng chăm lo Tết chu đáo tới đoàn viên, người lao động Quyết tâm đẩy mạnh hoạt động Công đoàn có chiều sâu, vững mạnh Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường

Đồng chí Đặng Xuân Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân phường Minh Khai, cho biết, Công đoàn phường hiện có 27 đoàn viên gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân, các đồng chí trưởng các tổ chức chính trị và toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng đang công tác tại phường.

Ngay từ đầu năm 2020, Công đoàn phường đã phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan; phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn; tổ chức cho đoàn viên công đoàn đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua trong năm.

Hưởng ứng Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020), Công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp triển khai tuyên truyền, trang trí băng rôn - khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan và yêu cầu 100% các địa bàn dân cư nghiêm túc thực hiện.

Công đoàn phường Minh Khai: Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương
Công đoàn phường Minh Khai đạt giải Nhất tại Hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội được tổ chức sáng ngày 9/10/2020.

Bên cạnh đó, Công đoàn phường Minh Khai đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình thực tế trong thời điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân phường Đặng Xuân Hải cho biết: Ngoài phối hợp với chính quyền từng bước chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn tại đơn vị, chúng tôi xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu thi đua để đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt chủ đề năm 2020 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công sở”, xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; phát huy sáng kiến, thực hành tiết kiệm kết hợp với cải cách hành chính theo quy chế một cửa, một cửa liên thông,... góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Ban Chấp hành Công đoàn phường cũng động viên đoàn viên công đoàn hưởng ứng các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tổ chức, cử đoàn viên công đoàn tham dự đầy đủ các Hội nghị tập huấn, tham gia Hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội đạt giải Nhất.

Vừa qua, Công đoàn phường Minh Khai đã vinh dự được Liên đoàn Lao động quận biểu dương, khen thưởng tập thể “Điển hình tiên tiến” giai đoạn 2015 - 2020.

Để tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, năm 2021, Ban Chấp hành Công đoàn phường Minh Khai tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Công đoàn phường Minh Khai tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “Thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Bên cạnh đó, thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới mục tiêu xây dựng phường Minh Khai phát triển ngày một bền vững.

Đặc biệt, Công đoàn phường Minh Khai quyết tâm thi đua đẩy mạnh các hoạt chăm lo đời sống thiết thực và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Phương Bùi

Nguồn :