M
28/09/2020 08:38

Công đoàn nhà nghỉ Chùa Hương: Đảm bảo công tác chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn Nhà nghỉ Chùa Hương (huyện Mỹ Đức) đã chủ động tham mưu, nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Chú trọng phổ biến thực hiện pháp luật Thuế và Công đoàn Huyện Mỹ Đức: Xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh Mỹ Đức đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động

Công đoàn Nhà nghỉ Chùa Hương đã nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật (theo yêu cầu của cấp trên), tham gia hoàn thiện các văn bản của cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp đến đoàn viên công nhân viên chức lao động.

Hàng năm Công đoàn nhà nghỉ phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức, thực hiện quy chế dân chủ, cán bộ đoàn viên phát huy được quyền làm chủ tập thể, tham gia đóng góp xây dựng chương trình công tác, chỉ tiêu kế hoạch và tìm những biện pháp, giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện, tham gia xây dựng sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nội quy, quy chế của đơn vị. các hoạt động văn hóa thể thao ở đơn vị được duy trì hoạt động có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Công đoàn nhà nghỉ cũng chủ động tham gia với lãnh đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách đối với cán bộ đoàn viên, đúng quy định như chính sách về tiền lương, tiền làm thêm giờ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ ốm đau thai sản được đầy đủ kịp thời.

Công đoàn nhà nghỉ Chùa Hương: Đảm bảo công tác chăm lo cho người lao động
Đại hội Công đoàn Nhà nghỉ Chùa Hương nhiệm kỳ 2020 - 2023

Công đoàn phối hợp với lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm thăm hỏi động viên kịp thời cán bộ đoàn viên khi ốm đau, bản thân và gia đình bị tai nạn hay rủi ro, gia đình có việc hiếu, hỷ. Vận động công nhân viên chức lao động tham gia hoạt động xã hội từ thiện, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ quỹ vì biển đảo, ủng hộ mái ấm công đoàn...

Để từng bước tháo gỡ khó khăn, mở rộng hình thức kinh doanh, Công đoàn tham mưu với chuyên môn tích cực tìm nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh, tổ chức bố trí sắp xếp bộ máy hợp lý phù hợp với điều kiện đơn vị. Thu nhập của công nhân viên chức bình quân 4.900.000 đồng/người/tháng, đời sống công nhân viên chức lao động từng bước đi vào ổn định. Hàng năm, Công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức đi thăm quan, nghỉ mát và học tập kinh nghiệm tạo không khí vui tươi, đoàn kết, để cán bộ công nhân viên chức lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức duy trì thường xuyên công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần của công nhân viên chức lao động vào các ngày lễ tết; tổ chức gặp mặt tặng quà cho chị em nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày 20/10. Tặng quà cho các cháu con cán bộ công nhân viên chức lao động cơ quan nhân ngày 1/6, ngày tết Trung thu, trao phần thưởng cho các cháu đạt học sinh giỏi, góp phần động viên các cháu tích cực rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi.

Thu Trang

Nguồn :