Multimedia
03/08/2023 20:29
Công đoàn huyện Đông Anh: Đổi mới hoạt động vì người lao động

03/08/2023 20:29

Xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm “hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên và người lao động (NLĐ)”. Từ đó, ngày càng khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn huyện trong hệ thống chính trị, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Công đoàn huyện Đông Anh: Đổi mới hoạt động, vì người lao động

Xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm “hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên và người lao động”. Từ đó, ngày càng khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn huyện trong hệ thống chính trị, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công đoàn huyện Đông Anh: Đổi mới hoạt động, vì người lao động

Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh, trong giai đoạn 2018 - 2023, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn huyện đã có nhiều đổi mới, luôn hướng về cơ sở, sát với đoàn viên, người lao động (NLĐ) và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, các cấp Công đoàn huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp từng bước nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị NLĐ, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Hàng năm đã có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 75% doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Thông qua hội nghị cán bộ công chức, viên chức và hội nghị NLĐ giúp nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng, giải quyết những kiến nghị, những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên và NLĐ, củng cố niềm tin giữa NLĐ với chuyên môn, người sử dụng lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Công đoàn huyện Đông Anh: Đổi mới hoạt động, vì người lao động

Công tác thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) được quan tâm và ngày càng nâng cao chất lượng, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ. LĐLĐ huyện đã tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng thương lượng, ký kết, giám sát thực hiện TƯLĐTT cho cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS); hướng dẫn đơn vị chưa có TƯLĐTT tiến hành thương lượng, ký kết TƯLĐTT; phân công cán bộ phụ trách từng CĐCS. Với nhiều giải pháp thiết thực, đến nay đã có 91 bản TƯLĐTT được ký kết (trong đó có 89 bản đạt loại A, B), đạt 76,4% (vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra). Chất lượng TƯLĐTT được cải thiện rõ rệt, nhiều bản TƯLĐTT đã đưa nhiều nội dung có lợi hơn cho NLĐ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng, an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo việc làm, tập huấn nâng cao kỹ năng tay nghề, thực hiện chính sách lao động nữ, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca của NLĐ.

LĐLĐ huyện đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, công tác An toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp. Trong 5 năm qua, LĐLĐ huyện đã phối hợp kiểm tra tại 103 doanh nghiệp, phát hiện và kiến nghị xử lý 37 trường hợp vi phạm, bảo vệ quyền lợi cho NLĐ. Công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý của Công đoàn được đẩy mạnh với nhiều hình thức thiết thực như tư vấn trực tiếp, tư vấn qua hệ thống trang fanpage, zalo, facebook của Công đoàn huyện, phối hợp với báo Lao động Thủ đô, Bảo hiểm xã hội huyện, Trung tâm tư vấn pháp luật và Hỗ trợ NLĐ Công đoàn Hà Nội tổ chức các cuộc đối thoại tại huyện và cơ sở. Trong 5 năm qua, LĐLĐ huyện đã tổ chức 15 cuộc đối thoại, tư vấn pháp luật cho 1.890 lượt đoàn viên, NLĐ về các chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ.

Công đoàn huyện Đông Anh: Đổi mới hoạt động, vì người lao động

Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ được các cấp Công đoàn huyện quan tâm, triển khai bằng nhiều giải pháp, mô hình hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu. Giai đoạn 2018 - 2023, các cấp Công đoàn huyện đã hỗ trợ 10.238 lượt đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền là 6,676 tỷ đồng. Đặc biệt trong 2 năm 2020, 2021 khi dịch Covid-19 bùng phát và ảnh hưởng trên diện rộng, các cấp Công đoàn huyện đã đẩy mạnh chăm lo cho NLĐ bằng hình thức phù hợp, kịp thời như: Trao túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; vận động các chủ nhà trọ với tinh thần “tương thân, tương ái” thực hiện miễn giảm tiền thuê trọ, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho NLĐ, kết quả đã có trên 1.300 chủ nhà trọ trên địa bàn huyện giảm tiền thuê trọ cho NLĐ từ 50% - 100% giá thuê, tổng số tiền miễn, giảm giá thuê trọ là hơn 5 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp Công đoàn huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan như Ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình để hỗ trợ cho hàng trăm lượt đoàn viên, NLĐ vay vốn phát triển kinh tế...

Các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, NLĐ được các cấp Công đoàn huyện chú trọng triển khai, thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, LĐLĐ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện các phong trào thi đua một cách thường xuyên, liên tục, trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp - Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”…

Từ thực tiễn phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc được biểu dương khen thưởng. Trong giai đoạn 2018 - 2023, đã có 3.120 lượt công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; 145 lượt công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp huyện và 15 lượt công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”; CNVCLĐ huyện có 20.984 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm giá trị làm lợi trên 43 tỷ đồng, tổng mức tiền thưởng cho các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm 5,5 tỷ đồng.

Công đoàn huyện Đông Anh: Đổi mới hoạt động, vì người lao động

Trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh cũng đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, NLĐ; quan tâm thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời thường xuyên đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ Công đoàn. Các cấp Công đoàn huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/10 nhóm chỉ tiêu và 8/8 nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Những kết quả đó đã khẳng định uy tín và vị thế của Công đoàn huyện, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh trên địa bàn huyện.

Công đoàn huyện Đông Anh: Đổi mới hoạt động, vì người lao động
Công đoàn huyện Đông Anh: Đổi mới hoạt động, vì người lao động

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Trần Thu Hằng cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2018 - 2023, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Đông Anh xác định mục tiêu chung là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn nhằm chủ động thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình mới; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ huyện Đông Anh phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phù hợp với điều kiện của địa phương; đóng góp tích cực vào việc xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền huyện Đông Anh trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng huyện Đông Anh thành Quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Công đoàn huyện Đông Anh: Đổi mới hoạt động, vì người lao động

Ban Chấp hành LĐLĐ huyện đã đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể, đó là: Phấn đấu hàng năm có trên 90% CĐCS đạt tiêu chuẩn xếp loại tốt; 93% trở lên CĐCS khu vực Nhà nước, 55% trở lên CĐCS ngoài khu vực Nhà nước, nghiệp đoàn đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS do LĐLĐ Thành phố giao hàng năm; 100% CĐCS tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, hoàn thành kế hoạch năm; phấn đấu 100% cán bộ Công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ Công đoàn; hàng năm có 100% số đoàn viên, NLĐ nơi có tổ chức Công đoàn được Công đoàn cùng cấp phổ biến thông tin, tuyên truyền, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp.

Phấn đấu 100% CĐCS phối hợp với cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 75% CĐCS khối doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức Hội nghị NLĐ và xây dựng, ban hành được quy chế và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; 100% CĐCS doanh nghiệp Nhà nước, 70% CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước có thương lượng và ký kết TƯLĐTT, phấn đấu có ít nhất 45% bản TƯLĐTT đạt loại B trở lên; phấn đấu 100% CĐCS khu vực Nhà nước và 85% trở lên CĐCS ngoài khu vực Nhà nước thành lập được Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; phấn đấu hàng năm bình quân mỗi CĐCS (nơi có tổ chức cơ sở Đảng), Ban Chấp hành Công đoàn giới thiệu được ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; phấn đấu hàng năm 100% đơn vị thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu dự toán thu, chi tài chính Công đoàn; hàng năm LĐLĐ huyện phối hợp với các phòng, ban có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra từ 3 đến 50 đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng lao động về thực hiện pháp luật lao động.

Công đoàn huyện Đông Anh: Đổi mới hoạt động, vì người lao động

Ban Chấp hành LĐLĐ huyện cũng xác định rõ các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, đó là: Xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống Công đoàn các cấp phù hợp, đáp ứng với mô hình chính quyền đô thị hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh phương pháp hoạt động, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, năng lực, trình độ, ý thức, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ đoàn viên, NLĐ của cán bộ làm công tác công đoàn, nhất là Chủ tịch Công đoàn các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước theo hướng bài bản, khoa học, thiết thực, hiệu quả, tạo bước phát triển bền vững giai đoạn 2023 - 2028.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Trần Thu Hằng, để thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện đã xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện, gồm: Nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; tập trung chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và NLĐ; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và NLĐ; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Thủ đô và đất nước; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ đoàn viên và NLĐ trong tình hình mới; xây dựng nguồn tài chính để phục vụ hiệu quả hoạt động công đoàn; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn.

Tin tưởng rằng, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện LĐLĐ thành phố Hà Nội và Huyện ủy Đông Anh, cùng với đó là tinh thần chủ động, sự đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Đông Anh, hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ huyện sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả trong thời gian tới, đóng góp vào thành tích chung của tổ chức Công đoàn Thủ đô và góp phần dựng huyện Đông Anh thành Quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.

Công đoàn huyện Đông Anh: Đổi mới hoạt động, vì người lao động
Nội dung: Mai Quý - Thiết kế: P.T