M
15/09/2020 17:41

Công đoàn chung sức xây dựng, phát triển nông thôn

(LĐTĐ) Thời gian qua, cùng với các phong trào thi đua yêu nước có tính chất đặc thù như: thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu trở thành công nhân giỏi, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng không ngừng đẩy mạnh phong trào công nhân, viên chức, lao động thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, gắn với phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Phối hợp để nâng cao chất lượng chuyên môn
Sôi nổi những phong trào thi đua yêu nước
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Hiệu quả từ công tác phối hợp

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành TW Đảng (Khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02 /NQLT- TLĐ- NN&PTNT ngày 24/12/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Nông nghiệp- PTNT về việc đẩy mạnh phong trào công nhân, viên chức, lao động thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2010 – 2020, Liên đoàn Lao động thành phố đã chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội ký kết Nghị quyết liên tịch số 05/NQLT-LĐLĐ-NN&PTNT ngày 15/9/2016 về "Đẩy mạnh phong trào công nhân, viên chức, lao động thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, gắn với phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Cùng đó, Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành và Công đoàn cấp trên cơ sở căn cứ vào đặc điểm của từng địa phương, ngành, đơn vị phối hợp với chính quyền đồng cấp phát động phong trào đến từng cấp, từng ngành và từng đơn vị.

Công đoàn chung sức xây dựng, phát triển nông thôn
Công nhân viên chức lao động huyện Gia Lâm quyên góp ủng hộ và trực tiếp tham gia thi công bê tông hóa đường làng thôn Cừ Kheo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm. Ảnh minh họa.

Trong giai đoạn 2015- 2020, Công đoàn các cấp đã vận động các nhà khoa học nghiên cứu, chuyển giao các sản phẩm, giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao cung cấp cho bà con nông dân, vận động các công đoàn cơ sở, doanh nghiệp hỗ trợ vật chất góp phần xây dựng, hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới ở các địa phương, như: hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ xây dựng, cải tạo sửa chữa nâng cấp trường học, trạm y tế, điểm bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, xóm, xây dựng kênh mương thủy lợi, giới thiệu hỗ trợ việc làm cho con em nông dân, hỗ trợ phân bón, máy cày cải thiện giảm nhẹ sức lao động cho bà con nông dân… với tổng giá trị trên 2.000 tỷ đồng.

Trong đó, riêng Liên đoàn Lao động Thành phố đã vận động công nhân, viên chức, lao động Thủ đô hỗ trợ 26 xã khó khăn của các huyện ngoại thành, đầu tư xây dựng 26 nhà trẻ, điểm vui chơi cho con em nông dân với số tiển 3,5 tỷ đồng; hỗ trợ cải tạo 6 nhà lưu trú cho các trường học thuộc các huyện ngoại thành với số tiền 900 triệu đồng, lập 318 dự án cho các hộ gia đình chủ yếu là giáo viên, cán bộ công chức các xã vùng nông thôn vay vốn nuôi, trồng phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền cho vay trên 59 tỷ đồng.

Phạm Diệp

Nguồn :