M
01/01/2020 16:56

Công bố giá sách giáo khoa lớp 1 trước ngày 15/2/2020

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các Nhà xuất bản cung cấp thông tin phục vụ việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Việc công bố giá sách giáo khoa lớp 1 phải được hoàn thành trước ngày 15/2/2020.

cong bo gia sach giao khoa lop 1 truoc ngay 1522020 Ra mắt bộ sách giáo khoa lớp 1 "Cánh Diều"
cong bo gia sach giao khoa lop 1 truoc ngay 1522020 Hà Nội lên kế hoạch tuyển bổ sung giáo viên
cong bo gia sach giao khoa lop 1 truoc ngay 1522020 Lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp thông tin phục vụ việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

cong bo gia sach giao khoa lop 1 truoc ngay 1522020
Bộ sách giáo khoa lớp 1 "Cánh Diều"

Theo đó, để kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn, Bộ GD&ĐT đề nghị các Nhà xuất bản có sách giáo khoa lớp 1 đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt phải có hình thức phù hợp để cung cấp sách giáo khoa đến các địa phương kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, cha mẹ học sinh tiếp cận thông tin về sách giáo khoa nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả, đầy đủ cho từng môn học.

Phương án triển khai cung cấp sách giáo khoa lớp 1 đến các địa phương của các Nhà xuất bản cần được thực hiện khẩn trương, báo cáo về Bộ GD&ĐT trước ngày 15/1/2020.

Đồng thời, khẩn trương thực hiện các thủ tục để kịp thời công bố giá của mỗi cuốn sách giáo khoa lớp 1 đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt để các cơ sở giáo dục phổ thông, các địa phương có thông tin đầy đủ khi tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Việc công bố giá sách giáo khoa lớp 1 phải được hoàn thành trước ngày 15/2/2020.

Trước đó, ngày 21/11/2019, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Thực hiện quy định của Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT đã dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Hiện nay, dự thảo Thông tư đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT để lấy ý kiến theo quy định.

P.T

Nguồn :