M
25/02/2020 11:18

Coi trọng việc đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động

(LĐTĐ) Công đoàn năm 2020 phải được cụ thể hóa, bám sát vào đặc thù, điều kiện thực thế của từng khối, từng đơn vị, địa phương, trong đó hoạt động đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố đã yêu cầu như vậy khi triển trai chương trình chuyên đề chính sách pháp luật năm 2020 tới các cấp Công đoàn Thủ đô.

coi trong viec dai dien bao ve quyen loi nguoi lao dong Chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động
coi trong viec dai dien bao ve quyen loi nguoi lao dong Thiết thực các hoạt động bảo vệ quyền lợi người lao động
coi trong viec dai dien bao ve quyen loi nguoi lao dong Trước hết phải bảo vệ quyền lợi người lao động?
coi trong viec dai dien bao ve quyen loi nguoi lao dong
Năm 2020, các cấp Công đoàn Thủ đô phấn đấu có trên 70% doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị Người lao động

Theo Chương trình số 03/Ctr- LĐLĐ vừa được LĐLĐ Thành phố triển khai, có 4 mục tiêu, 11 chỉ tiêu được đặt ra cho chương trình chuyên đề chính sách pháp luật năm 2020 của các cấp Công đoàn Thủ đô. 4 mục tiêu bao gồm, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua năm 2020 tạo không khí sổi nổi trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của địa phương, đơn vị và tổ chức Công đoàn, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Cùng đó, Các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, thông qua công tác tham gia quản lý và kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP và Nghị định 149/2018/NĐ-CP, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể đồng thời tổ chức có hiệu quả các hoạt động chăm lo thiết thực đời sống, việc làm cho người lao động, các hoạt động xã hội từ thiện, tạo sự gắn bó, tin tưởng của đội ngũ CNVCLĐ với tổ chức Công đoàn. Ngoài ra, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đặt mục tiêu sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong công tác An toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, hạn chế tới mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp, cháy nổ trên địa bàn, bảo vệ tính mạng và sức hỏe cho CNVCLĐ.

Trong số 11 chỉ tiêu đặt ra, đáng chú ý là các cấp công đoàn Thủ đô sẽ phấn đấu có 100% cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 70% trở lên số doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị Người lao động; đối thoại và xây dựng được quy chế dân chủ tại nơi làm việc theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 17/11/2018 của Chính phủ.

Các cấp Công đoàn Thủ đô cũng sẽ phấn đấu 75% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thương lượng, ký kết và tổ chức giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị (còn hiệu lực) và phấn đấu có ít nhất 45% thỏa ước lao động tập thể đạt loại B trở lên. 100% LĐLĐ quận, huyện, thị xã phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức được hội nghị đối thoại với CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn. Ngoài ra, các cấp công đoàn Thành phố sẽ phối hợp với các Sở, ngành chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật BHYT từ 150 đến 200 đơn vị, doanh nghiệp; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp tổ chức kiểm tra ít nhất 700 doanh nghiệp.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nói trên, LĐLĐ Thành phố đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp thực hiện. Giải pháp quan trọng là các cấp công đoàn sẽ tăng cường, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả giữa tổ chức Công đoàn với các cơ quan chính quyền đồng cấp, trong việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Cùng đó, các cấp công đoàn Thành phố sẽ đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật cho đội ngũ cán bộ công đoàn và CNVCLĐ đảm bảo chất lượng, phù hợp với từng đối tượng; Đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Các cấp công đoàn Thành phố sẽ nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, người phụ trách của các cấp Công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn năm 2020; thực hiện tốt chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” của Tổng LĐLĐ Việt Nam và chủ đề năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp” của Thành phố Hà Nội, chương trình phúc lợi đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn Thành phố sẽ chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động; giải quyết kịp thời kiến nghị đề xuất của CNVCLĐ, tạo niềm tin, sự gắn bó giữa CNVCLĐ với tổ chức công đoàn. Hoạt động công đoàn năm 2020 ở Thủ đô sẽ tập trung hướng về cơ sở, đặc biệt công đoàn cơ sở và người lao động khối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh: Việc xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên đề chính sách pháp luật của các cấp Công đoàn phải được cụ thể hóa, bám sát vào đặc thù, điều kiện thực thế của từng khối, từng đơn vị, địa phương, trong đó hoạt động đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

P.Diệp

Nguồn :