M
29/02/2020 17:20

Có thể thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu?

(LĐTĐ) Một bạn đọc hỏi: Tôi bị mất thẻ bảo hiểm y tế. Vậy, tôi muốn hỏi thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế như thế nào, và khi cấp lại thẻ, tôi có thể thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hay không?

Lao động chuyển công ty, có được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế?
Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế?
Có được chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ dưới 6 tuổi?
Có thể thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu?
Muốn thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, người tham gia phải nộp hồ sơ vào tháng đầu tiên của quý theo quy định tại Khoản 2, Điều 47, Quyết định số 595/QĐ-BHXH. Ảnh: B.D

Thông tin bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay: Tại Khoản 4, Điều 27, Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định thành phần hồ sơ cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung ghi trên thẻ bảo hiểm y tế theo: “Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS)”.

Trường hợp bạn muốn thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu thì phải nộp hồ sơ vào tháng đầu tiên của quý theo quy định tại Khoản 2, Điều 47, Quyết định số 595/QĐ-BHXH.

Nguồn :