Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Đối thoại với người lao động

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Đối thoại với người lao động

(LĐTĐ) Hội nghị Đối thoại với người lao động tại nơi làm việc là hình thức chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử ...
Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Người lao động

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Hội nghị Người lao động được tổ chức định kỳ hàng năm, theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Hội nghị ...
Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức

(LĐTĐ) Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là hình thức dân chủ trực tiếp để CBCCVC được tham gia quản lý và xây dựng cơ quan, đơn vị. ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động