M

Chung tay vì phường Thượng Thanh sạch đẹp

Nhằm huy động lực lượng cũng như kêu gọi sự tham gia của các đơn vị đóng trên địa bàn cùng chung tay bảo vệ môi trường, phường Thượng Thanh (quận Long Biên) đã thành lập câu lạc bộ dân quân tự nguyện làm sạch môi trường. Câu lạc bộ tập hợp toàn bộ mọi công dân, cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang đứng trên địa bàn nhiệt tình tâm huyết với công tác bảo vệ môi trường tình nguyện tham gia.