M
15:24 | 07/10/2019

Chung tay tạo nguồn lực chăm lo cho người nghèo

(LĐTĐ) Các cấp công đoàn vận động công nhân viên chức lao động hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" từ 17/10 - 18/11/2019, tạo nguồn lực chăm lo cho người nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở địa phương.

chung tay tao nguon luc cham lo cho nguoi ngheo Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới công tác xoá đói giảm nghèo
chung tay tao nguon luc cham lo cho nguoi ngheo Khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX
chung tay tao nguon luc cham lo cho nguoi ngheo Mặt trận các cấp: Tập trung tổ chức tốt Tháng cao điểm vì người nghèo

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 và kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Việt Nam Thành phố Hà Nội về triển khai tháng cao điểm "Vì người nghèo" thành phố Hà Nội năm 2019, mới đây, Liên đoàn Lao động Thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức vận động công nhân viên chức lao động ủng hộ Tháng cao điểm "Vì người nghèo” năm 2019.

Theo đó, Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô tuyên truyền tới công nhân viên chức lao động hưởng ứng, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, tạo thêm nguồn lực góp phần cùng Đảng và Nhà nước từng bước thực hiện xã hội hóa công cuộc xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Cùng đó, các cấp công đoàn cần vận động công nhân viên chức lao động hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" từ 17/10 - 18/11/2019, tạo nguồn lực chăm lo cho người nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở địa phương.

chung tay tao nguon luc cham lo cho nguoi ngheo
Ảnh minh họa

Về nội dung vận động, Liên đoàn Lao động Thành phố nêu rõ, từ ngày 17/10 đến 18/11/2019, Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã vận động công nhân viên chức lao động các đơn vị trực thuộc và đơn vị phối quản; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở vận động công nhân viên chức lao động trực tiếp quản lý; các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố vận động công nhân viên chức lao động của đơn vị mình tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” bằng tiền Việt Nam đồng hoặc ngoại tệ theo mức vận động ủng hộ của Ban vận động “Quỹ Vì người nghèo” cùng cấp; hoặc hỗ trợ ngày công lao động, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giới thiệu việc làm, dạy nghề miễn phí cho người nghèo.

Số tiền ủng hộ của công nhân viên chức lao động do Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã vận động sẽ được Ủy ban mặt trận Tổ quốc các quận, huyện, thị xã tiếp nhận. Số tiền ủng hộ của công nhân viên chức lao động các công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố vận động sẽ được Ủy ban mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội tiếp nhận.

Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cuộc vận động về Liên đoàn Lao động Thành phố qua Ban Chính sách-Pháp luật trước ngày 31/12/2019.

P.Diệp

Nguồn :