Multimedia
03/02/2022 09:08
Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho công nhân viên chức lao động

03/02/2022 09:08

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô cần được phát triển toàn diện, trong đó công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là vô cùng cần thiết và quan trọng. Nhân dịp đầu Xuân năm mới, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, về những kết quả nổi bật mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã đạt được và những nhiệm vụ cụ thể để thực hiện công tác này trong thời gian tới.
Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho công nhân viên chức lao động

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô cần được phát triển toàn diện, trong đó công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là vô cùng cần thiết và quan trọng.

Nhân dịp đầu Xuân năm mới, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, về những kết quả nổi bật mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã đạt được và những nhiệm vụ cụ thể để thực hiện công tác này trong thời gian tới.

Phóng viên: Thực tiễn đòi hỏi cần phải xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị, tính tổ chức, kỷ luật, tác phong lao động công nghiệp hiện đại. Muốn vậy, trước hết họ phải nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật. Vậy đồng chí có thể cho biết, công tác này trong năm qua được các cấp Công đoàn Thủ đô thực hiện ra sao?

Đồng chí Ngô Văn Tuyến: Đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của LĐLĐ Thành phố. Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2021 nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ các cấp Công đoàn trên địa bàn Thành phố. Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế, 45/45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã triển khai kế hoạch tới 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS) để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ.

Trọng tâm là triển khai hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, tuyên truyền các chế độ chính sách có liên quan đến đoàn viên, CNVCLĐ, tuyên truyền công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý, tệ nạn mại dâm, phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tới 100% các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho công nhân viên chức lao động

Công tác này có thể minh hoạ bằng những con số cụ thể. Đó là, tổ chức 152 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại các khu công nghiệp - chế xuất trên địa bàn Thành phố; tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong CNVCLĐ Thủ đô” gắn với phong trào đơn vị đạt chuẩn văn hóa; tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tới trên 14.000 đoàn viên, CNLĐ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Công tác tuyên giáo Công đoàn cũng được chúng tôi tập huấn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc với các nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đối với công tác chính sách pháp luật,tập huấn cho trên 200 cán bộ Công đoàn Thủ đô.

Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội là một trong những đơn vị được LĐLĐ chỉ đạo tổ chức tuyên truyền pháp luật với 25 cuộc tư vấn lưu động về những quy định Bộ luật Lao động năm 2019; chế độ tiền lương, thưởng, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và các chế độ chính sách liên quan tới người lao động; 50 cuộc tư vấn cho 5.450 CNLĐ tại các doanh nghiệp; 6 cuộc đối thoại giữa CNLĐ, đại diện Công đoàn và người sử lao động; tư vấn tại trụ sở cho 65 lượt người, tư vấn qua điện thoại, qua hộp thư điện tử cho hơn 2.500 người lao động...

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho công nhân viên chức lao động

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo trật tự, văn minh đô thị, trật tự, an toàn giao thông cũng được triển khai tới 100% các LĐLĐ quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành... với 20 lớp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 2.000 CNLĐ về công tác đảm bảo vệ môi trường góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và tự giác thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và trong sinh hoạt.

Công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cũng được đẩy mạnh, trong đó duy trì hoạt động của 92 Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân và 50 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân. Việc triển khai, tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu nhà ở, nhà trọ công nhân... được thực hiện nghiêm túc, phù hợp, đạt kết quả, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Phóng viên: Thưa đồng chí, công tác giáo dục pháp luật trong năm 2021 vừa qua được chú trọng vào những nội dung nào?

Đồng chí Ngô Văn Tuyến: Năm 2021 đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước, trong đó phải kể đến như Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026... Vì vậy, các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật gắn với các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất cao trong các cấp Công đoàn Thủ đô để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ động viên CNVCLĐ Thủ đô ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho công nhân viên chức lao động

Để người lao động hiểu những nội dung chính của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và thực hiện tốt nghĩa vụ của cử tri, trong những tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô tích cực, chủ động tuyên truyền, tạo sức lan toả không khí bầu cử trong CNLĐ .

Các cấp Công đoàn cũng tổ chức tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV với những nội dung mới được thông qua; tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII, các nội dung cốt lõi của Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025; hướng dẫn thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025...

Phóng viên: Trong quá trình thực hiện công tác này, đồng chí có thể dẫn chứng bằng những mô hình, cách làm hay cụ thể ra sao?

Đồng chí Ngô Văn Tuyến: Đơn cử như với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Công đoàn Thủ đô tích cực, chủ động tuyên truyền, tạo sức lan toả không khí bầu cử trong CNLĐ thông qua các bảng tin, loa truyền thanh nội bộ, nhóm Facebook, Zalo của các tổ, đội sản xuất. Ngoài ra, lồng ghép trong các hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phát hành tài liệu “Tìm hiểu một số quy định pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”, tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền CNLĐ tham gia bầu cử đúng luật, chỉ đăng ký tham gia bỏ phiếu tại một nơi thường trú (đối với công nhân ở gần) hoặc nơi tạm trú (đối với công nhân xa quê).

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho công nhân viên chức lao động

Song song với đó, Công đoàn các cấp chủ động tham gia phối hợp với Tiểu ban Bầu cử tại địa phương tạo điều kiện cho họ được nghiên cứu kỹ danh sách các ứng viên để lựa chọn ra đại biểu mà người lao động tin rằng sẽ thay mặt nói lên tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ tại Quốc hội, góp phần xây dựng chính sách và bảo vệ quyền lợi cho người. Trong đó đặc biệt quan tâm chỉ đạo CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đề xuất với người sử dụng lao động bố trí thời gian sản xuất phù hợp và đảm bảo quyền lợi CNVCLĐ trong thời gian đi bầu cử. Ngày bầu cử, công ty sẽ nghỉ, không làm việc để CNLĐ yên tâm đi bỏ phiếu. Kết quả đáng nghi nhận là theo số liệu thống kê của các cấp Công đoàn Thủ đô, số lượng CNLĐ trực tiếp tham gia bầu cử ngày 23/5/2021 đạt tỷ lệ 100%.

Đáng chú ý, trong năm qua khi đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp thì công tác phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được LĐLĐ Thành phố thực hiện hiệu quả. Cụ thể, 11.536 “Tổ An toàn Covid-19” được thành lập trong 4.342 doanh nghiệp, với 50.709 người lao động tham gia. Với nỗ lực của tổ chức Công đoàn, các “Tổ An toàn Covid-19” tiếp tục hoạt động tích cực, phát huy vai trò, hiệu quả đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động để khắc phục khó khăn vượt qua đại dịch. Thực hiện giãn cách xã hội, Công đoàn đã phối hợp với người sử dụng lao động triển khai xây dựng 743 mô hình “Vùng xanh doanh nghiệp”, nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và doanh nghiệp trong phòng, chống dịch, tiếp tục lao động sản xuất, phục hồi kinh tế.

Đặc biệt phải kể đến các mô hình, cách thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả nữa là phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội xây dựng tin, bài, phóng sự về công tác này. Điển hình như báo Lao động Thủ đô đã xuất bản hơn 14.000 tin, bài góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CNLĐ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền phòng chống Covid-19; tuyên truyền Bầu cử, hoạt động của tổ chức Công đoàn. Báo cũng đã tổ chức 6 cuộc toạ đàm, giao lưu trực tuyến trên báo điện tử Laodongthudo.vn về chính sách pháp luật, Bộ luật Lao động, Luật Bầu cử,… cho doanh nghiệp và người lao động thu hút hơn 3.000 CNVCLĐ trực tiếp tham dự.

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho công nhân viên chức lao động

Ngoài ra, chúng tôi cũng đang chỉ đạo báo Lao động Thủ đô tiếp tục phối hợp thực hiện sản xuất, phát hành ấn phẩm “Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở” với 10.770 cuốn/ 1 số được phát tới cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Thành phố và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các CĐCS trong toàn hệ thống Công đoàn Thủ đô... Bên cạnh đó là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên mạng xã hội (Zalo, Facebook,…) của Công đoàn các quận, huyện, thị xã, CĐCS các cơ quan, đơn vị...

Phóng viên:Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục triển khai những nhiệm vụ gì trong công tác giáo dục pháp luật cho CNVCLĐ, thưa đồng chí?

Đồng chí Ngô Văn Tuyến: Nhiệm vụ quan trọng trước hết là LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, đề xuất với người sử dụng lao động, lãnh đạo các đơn vị và huy động các nguồn lực xã hội chính quyền để tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 này, giúp họ đón Tết vui tươi, hạnh phúc và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Thời gian tới, chúng tôi cũng chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong đó, tập trung các nội dung: “Tổ chức Công đoàn và CNLĐ đồng hành cùng doanh nghiệp thi đua lao động giỏi, tăng năng suất lao động, góp phần duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh vì đời sống, việc làm của người lao động” đảm bảo thiết thực, hiệu quả và đúng quy định; hướng các hoạt động tập trung về cơ sở và người lao động.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021 và các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động; tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của thành phố Hà Nội, những quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn, đặc biệt trong các khu công nghiệp và các doanh nghiệp có đông CNLĐ khu vực ngoài Nhà nước.

Song song với đó là các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đoàn viên, CNVCLĐ, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng chống tội phạm...

Phóng viên: Cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi!

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho công nhân viên chức lao động

Nội dung: PHƯƠNG BÙI
Thiết kế: ĐỨC HÀ - PHẠM THẮNG